BOH ŤA MÁ RÁD TAKÉHO, AKÝ SI

12.01.2021 17:51

1Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. 2Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. 3Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! 4Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. 5Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. 6Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac vnoci. 7Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju dušu. 8Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky." (Žalm 121)

-   -   -

Poznámky z meditácie nad Bibliou a 121. Žalmom - dúfame, že vám pomôžu nájsť odpovede, ktoré hľadáte:

- Boh je schopný ochrániť človeka od *akéhokoľvek zla ( Žalm  121  )

- Boh chráni toho, kto je celý schovaný za týmto štítom (v. 5 aj štít)

- diery v tomto štíte sú nesprávne postoje, ak ich človek má, tam môžu šípy klamstva a lží prebodnúť človeka

- to, čo človek Bohu nevydal, to Boh nemôže chrániť, On nečisté nechráni 

- Mojžiš veril, že Boh dokáže dostať človeka z akéhokoľvek stavu

- Hľadieť na to, čo sa odohráva v našej duši

- Moje ja má umrieť s Kristom na kríži - mnohí ľudia hriechy vyznali, ale odporné staré ja v nich ešte vládne stále (napr. Saul - ego svoju vládu nad ním nepustilo)

- dokiaľ človek nemá jasno od Boha, tak môže pokračovať vo svojej súčasnej práci, ale nikdy nezanedbávať seba a svoju rodinu kôli práci, evanjelizácii atď.

- Nesúdiť ani sám seba! → "ANI SÁM SEBA NESÚDIM!" sv. Pavel 1Kor4:3

- ako nás vidí Pán, akým pohľadom? Pohľady, ktoré máme sami na seba sú častokrát deštruktívne! Pavel sa to naučil oddeliť - sebapoznanie: toto je moje, toto je Božie. Celého samého seba dáva na bok, hľadá, ako ho vidí Pán, Pane ako ma vidíš a čo mám robiť?

- nebudem sám seba ani odpisovať ani posudzovať - Krv Pána Ježiša Krista stačí na všetko: BDELOSŤ + ODMIETNUŤ ZLÉ MYŠLIENKY UŽ V ZÁRODKU

- satan sa nás nebojí, Pána Ježiša áno - Vzývať Pána Ježiša, nemám právo mať na seba negatívne pohľady - odovzdať ich

- z pohľadu večnosti máločo, čo človek na Zemi dosiahol má skutočnú hodnotu

- PÁN BOH MÁ VÝCHODISKO

- negatívne pohľady na seba najskôr súvisia s negatívnymi pohľadmi na Boha a naopak (častokrát výhrady voči Bohu bývajú spúšťačom a koreňom psych. chorôb) - na seba nemať žiadny pohľad, hľadieť ako ma vidí Pán - Jedine tak sa človek dostane ďalej, že dá na Pánove pohľady.

- BOH ŤA MÁ RÁD TAKÉHO, AKÝ SI

 

- moment Božej blízkosti je v inom, než si myslíme (opustiť vlastné ilúzie a predstavy o Bohu)

-  -  -

 

* čo sa však týka očkovania, môžu si to dovoliť iba tí, ktorí majú takú vieru, že im to svinstvo neublíži