BORIS RATNIKOV: CESTA K ŽENSKÉMU ŠŤASTIU / B.K. RATNIKOV: THE WAY TO WOMEN'S HAPPINESS (SK, CZ, ENG, RUS)

10.03.2021 10:50

Ratnikov B.K. CESTA K ŽENSKÉMU ŠTĚSTÍ 1. část:

https://www.youtube.com/watch?v=DkD7t7BwWsE

 

Ratnikov B.K. CESTA K ŽENSKÉMU ŠTĚSTÍ 2. část:

https://www.youtube.com/watch?v=QwN6dat6sMk

 

Ratnikov B.K. CESTA K ŽENSKÉMU ŠTĚSTÍ dodatok:

https://www.youtube.com/watch?v=Zox4GcwDAM8