BOŽÍ SÚD SA BLÍŽI (VAROVANIE KAZATEĽA PAVLA) SK, CZ

13.09.2017 16:11

VAROVANIE VŠETKÝM...

KLAMÁROM, ZLODEJOM, OPILCOM, SMILNÍKOM, CUDZOLOŽNÍKOM, VRAHOM, ŠPORTOVÝM FANATIKOM, POKRYTCOM, ZÁVISTLIVCOM, MODLÁROM, HOMOSEXUÁLOM, PEDOFILOM, HÚLIČOM TRÁVY, KATOLÍKOM, JOGÍNOM, MORMÓNOM, ATEISTOM, JEHOVISTOM, POTRATÁROM, MASTURBANTOM, FEMINISTKÁM, EZOTERIKOM, KRIŠNOVCOM, NARKOMANOM, ZBABELCOM, ADVENTISTOM, VŠETKÝM GURUOM, ČARODEJOM, SATANISTOM, TV & PC MANIAKOM  A LENIVÝM KRESŤANOM

BOŽÍ SÚD SA BLÍŽI!!!

    

    vyvysitJezise

https://www.youtube.com/channel/UCmOL8AruCaE1dj8KcerNv1w

VAROVÁNÍ VŠEM...

                 “VAROVÁNÍ VŠEM...

lhářům, zlodejům, opilcům, smilníkům, cizoložníkům, vrahům, sportovním fanatikům, pokrytcům, závistivcům, modlářům, homosexuálům, pedofilům, huličům trávy, katolíkům, jogínům, mormonům, ateistům, jehovistům, potratářům, masturbantům, feministkám, esoterikům, krišnovcům, narkomanům, zbabělcům, adventistům, všem guruům, čarodejům, satanistům, TV&PC maniakům a líním křesťanům

BOŽÍ SOUD SE BLÍŽÍ!!!“

vyvysitJezise

https://www.youtube.com/channel/UCmOL8AruCaE1dj8KcerNv1w