Bratia Matyinkovci zo skupiny Maduar vyzývajú osobnosti, odborníkov a aj verejnosť – Hovorme spolu (+TOP KOMENTÁR)

19.08.2021 10:53

____________________________________

PODPORUJTE BIBLIK.SK, ĎAKUJEME!

Naše č. účtu:

SK8583300000002101425963

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

____________________________________

„Najprv by sme mali začať od odborníkov, aby sa vyjasnili všetky dôležité otázky spojené s opatreniami, ktoré rozdeľujú spoločnosť a na ktoré sú rôzne odborné pohľady. To je prvý dôležitý krok na to, aby sa vášne medzi ľuďmi upokojili. Musí však ísť o poctivú diskusiu v živom vysielaní v najsledovanejšom čase, aby bola dostupná a sledovaná čo najväčším počtom divákov. A mali by v nej byť zastúpení jednak odborníci, ktorí sú za doterajšími vládnymi opatreniami, resp. ich verejne podporujú, ako aj tí, ktorí s nimi nesúhlasia a navrhujú iné riešenia. Aby si pred občanmi Slovenska napriamo konfrontovali svoje názory a mali možnosť si obhájiť svoje tvrdenia. Len po takejto priamej konfrontácii je možné dospieť k odbornému konsenzu a dopracovať sa k návrhom, ktoré budú na prospech našej krajiny a ktoré by následne mali politici pretaviť do praxe s okamžitou účinnosťou. Inak tu budú narastať rozbroje, ktoré môžu vyústiť do vecí, ktoré nikto so zdravým rozumom nechce,“ doplnil jeho brat Ladislav.

Bratia preto začínajú oslovovať známe osobnosti, aby sa k nim pripojili a spoločne vyzvali na takúto odbornú diskusiu, čím by ukázali, že je možné sa aj napriek rôznym pohľadom spojiť." Viac tu: https://www.hlavnespravy.sk/bratia-matyinkovci-zo-skupiny-maduar-vyzyvaju-osobnosti-odbornikov-a-aj-verejnost-hovorme-spolu/2645902

TOP KOMENT:

"Myšlienka na otvorenú komunikáciu bez predsudkov je dobrá vec. Ľudia by mali vždy spolu hovoriť skôr, ako sa voči sebe vyhrania nejakými skutkami. Mnohé z nich by potom ani nenastali, alebo by boli realizované spôsobom, ktorý by dotknuté strany nerozdeľoval. Dnes je ako nikdy dôležité začať spolu komunikovať čestne a otvorene o problémoch, ktoré nivočia ľudskú spoločnosť. Posledné tisícročia (stačí pozrieť do učebníc dejepisu) sa vývoj v spoločnosti uberal štýlom presadzovania vôle niekoho proti komusi inému. Vidíme, kam nás to doviedlo. Vnímame, že veľa vecí nefunguje tak, aby sme všetci bez rozdielu žili krásne, bez stresu a zhonu, v mieri, zdraví, dostatku, maximálnom bezpečí kdekoľvek na planéte. Horšie je, že nevieme, ako to napraviť. Jasné, ihneď v hlave vznikajú reakcie, že vieme, že treba revolúciu, tých a hentých odstrániť a miesto nich tam dosadiť tamtých a oných. Ale veď to skúšame cca 6 000 rokov. Zase zopakovať nefungujúci postup? Aký to má zmysel?

Dnes celé ľudstvo stojíme na hrane, rázcestí, z ktorého musíme vyjsť. Sú len 2 možné východy. Buď vykročíme nesprávne a nebudú už potrebné žiadne spoločné rozhovory (nebude sa mať kto rozprávať a nebude ani tých, ktorí by boli diskusnými partnermi v danom rozhovore) a ľudstvo v podobe, ako ho vidíme dnes, skončí. Ak vôbec niekto prežije, budú to len značne roztrúsené desatiny, alebo skôr stotiny promile dnešnej populácie, navyše bez technologických výdobytkov a vo veľmi zmenených prírodných podmienkach. Na dopracovanie sa k tomuto výsledku zostáva ľudstvu menej ako 15 rokov.

Druhým východiskom je ihneď začať spolu hovoriť. Nie o blbostiach (politika, ekonomika, móda, šport, umenie...), ale o vážnych veciach. O skutočných hrozbách, ktoré môžu v krátkom čase zlikvidovať všetkých nás a o tom, čo môžeme každý z nás urobiť, aby sme tomu zabránili. O tom, aké technológie, inteligenčné kapacity i zručnosti 8 miliárd ľudí vieme do toho procesu zainvestovať. Ešte jedna dôležitá maličkosť - aby nenastal prvý scenár, toto všetko musíme stihnúť v kratšom čase, teda cca najneskôr do 10 rokov!

Takže hovoriť spolu - áno. Ale o životne dôležitých veciach. Tie "problémy", ktoré sú uvedené ako príčinné dôvody k vzniku iniciatívy bratov Matyinkovcov (klobúk dolu, že vôbec verejne vyzvali k takémuto kroku!), sú len okrajové voči tým najnaliehavejším a navyše sú len lokálne obmedzené, keďže nesiahajú za hranice našej malej kotlinky. To, čo teraz zverejnili títo páni, je potrebné rozšíriť na celú planétu a zároveň preformulovať priority. Ak sa to urobí správne, všetky tieto terajšie "problémy" sa odstránia oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, ako snažiť sa ich vyriešiť len oddelene od celku.

Celosvetová komunikácia o objektivizácii a určení dôležitosti problémov a hrozieb je už našťastie rozbehnutá, navyše sa už v praxi mnohé opatrenia realizujú a preto všetci, ktorí cítia, že naozaj treba niečo zmeniť, ak chceme prežiť, majú možnosť aktívne sa zapojiť a prispieť svojím dielom k realizácii záchranného scenára. Opakujem - vnútorné slovenské problémy sa pri jeho realizácii vyriešia tiež."