Breatharians - Pranic World Festival / SVETOVÝ PRÁNICKÝ FESTIVAL BREATHARIÁNOV (SK, ENG + All Languages Subtitles)

14.11.2021 12:27

"THE AIM IS TO MAKE CONNECTION WITH GOD." Kirby Lanerolle (please remember, the main goal isn't to achieve ability to stay without food; note Biblik)

"Cieľ je nájsť spojenie s Bohom." Kirby Lanerolle (cieľom nie je byť bez jedla, pozn. red)

"WE'RE ALL HERE TO SERVE HUMANITY." Ray Maor "

SME TU VŠETCI NA TO, ABY SME ĽUDSTVU SLÚŽILI." Ray Maor

-    -    -

Breatharians - Pranic World Festival All Languages Subtitles

https://www.youtube.com/watch?v=UXP41Z4HD8w

Poznámka Biblik: v súčasnej dobe tieto informácie môžu byť veľmi užitočné! Keď sa postíte, nehladujete ani sa nezdržiavate jedla, môžete myslieť, že sa skrátka živíte pránou a namiesto "hladovania" robiť všetky veci úplne normálne! Myšlienkové nastavenie je veľmi dôležité, dnes preukázateľne na Zemi existujú ľudia, ktorí žijú bez jedla i bez vody, v starovekej Číne napr. známy stav Bi-Gu, čo je názov pre 5 obilnín, ale Bi-Gu je označovaný aj stav bez jedla! Stav Bi-Gu vyžadoval od adepta až 10 rokov tréningu, ale aj tak napriek tomu stav bez jedla nedosiahol každý adept!

Note Biblik: today, those information could be helpful! Along with the Covid Game, the satanic swines may start to play the Hunger Game! Be prepared, supply yourself with water and food.

"LOVE IS THE ANSWER THE WHATEVER QUESTION." Erika Witthum

"Láska je odpoveďou na akúkoľvek otázku." Erika Witthum