BUDÚCNOSŤ MEDICÍNY A PSYCHIATRIE

27.10.2017 22:48

Kto prosí berie. Zákon i proroci.

"Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí. Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň? Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?! Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia! Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.

Dve cesty.

Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú." Matúš 7:7-14

 

Často krát sa stretávam s jedným a tým istým obrazom: Keď psychiatrický pacient začne brať antidepresíva, po určitej dobe (dnes obvykle veľmi rýchlo) jeho nálada začína kolísať. Je potom nutné namiesto vysadenia antidepresív, ktoré tento stav spôsobujú, k antidepresívam predpísať aj stabilizátor nálady, tzv. tymoprofylaktikum. Od začiatku liečby je s psychiatrický pacient v očiach lekára obvykle považovaný za nevyliečiteľne chorého. Akoby bol zároveň od prvého receptu na lieky premiestnený do "paliatívnej" starostlivosti. Stav takmer každého pacienta sa popri užívaní psychofarmák začína postupne zhoršovať, čo je považované v očiach lekára za normálne. Pokiaľ sa pacient zmieri s chorobou a prijme ju, prijme zároveň aj prehru.

Ak niečo s človekom nie je v poriadku, je potreba urýchlene začať okamžite podnikať kroky k náprave! Človek nesmie robiť to, čo robil doteraz a k tomu len užívať lieky! Je nesmierne dôležité nestrácať čas, najmä v začiatku "liečby". Je potreba hľadať spôsoby k uzdraveniu a vyšetriť príčiny svojho stavu. Psychiatri musia pochopiť, že choroby, a predovšetkým duševné choroby, sú v prvom rade choroby duše! Musíme teda liečiť najprv dušu pacienta a nie telo! Prečo sa teda psychiatrická "liečba" začína pôsobením na neurotransmitery v mozgu, ktorých nerovnováha u konkrétneho pacienta ani nikdy nebola dokázaná?

V prípade akútneho psychotického stavu, pokiaľ lekár nemá záujem si poznanie v duchovnej oblasti rozšíriť, jednoducho či chce alebo nie, s dnešnou úrovňou poznania bohužiaľ musí pristúpiť k podaniu psychofarmák. Psychické choroby sú popri rakovine jedny z najťažších chorôb. Na jedného doktora-psychiatra sú desiatky pacientov, pritom by to malo byť naopak, na jedného pacienta by mali byť desiatky ľudí ochotných mu pomôcť (napr. modlitba celej rodiny), no bez známosti Pána Boha a Pána Ježiša Krista sú všetci bezzubí, zrazu tí, ktorí si mysleli, že sú kresťania, nevedia čo majú robiť. Pokiaľ chýba láska k Pánu Bohu a živý vzťah so svojím "JA", chýba aj viera v účinnosť duchovnej snahy, a preto bývajú takéto snahy u "nábožných" ľudí, a často krát aj u kňazov len málo účinné. A priemerný človek praktizujúci svoje náboženstvo nie je schopný vycítiť jemnú úroveň duše pacienta a napojiť sa na ňu, aby mohol urobiť podrobnú diagnostiku. V prípade, že je pacient ešte príčetný a schopný si pomôcť aspoň čiastočne sám, snažíme sa zistiť ako rozmýšľa, ako žije, aké má plány, ako vyzerá jeho bežný deň, ako sa stravuje, jeho vzťah k Pánu Bohu, ťažké hriechy v rodine (napr. potraty, samovraždy, atď.) a ak máme možnosť, je vhodné porozpávať sa o týchto veciach s jeho najbližšími príbuznými. Niekedy, ak ochorie syn, treba liečiť rodičov a ich porušený vzťah k Pánu Bohu a svetu. Budúcnosť psychiatrie, ale aj tejto planéty vidím v spojení vedy a náboženstva.

Chlapec hrajúci sa s bankami nie je biochemik schopný vyvinúť novú molekulu. Takisto priemerný náboženský človek nemá pripojenie kompatibilné so vstupmi do bioenergického poľa pacienta na prevedenie diagnostiky. Ale tak, ako existujú špičkové laboratória, existujú aj svätí ľudia s rôznymi darmi. Na diagnostiku energeticko-informačných polí má dar aj pán Sergej Nikolajevič Lazarev, dokonca veľmi usilovní študenti Svätej Biblie a Lazarevových kníh DIAGNOSTIKA KARMY sa túto diagnostiku môžu sami naučiť.

Pacient príde k obvodnému lekárovi a povie: "Zvoní mi v uchu!" a lekár zapíše do karty po latinsky "Tinitus", čo znamená "Zvoní mu v uchu!" U psychiatra vidíme podobný, no oveľa nebezpečnejší prístup, pretože psychické choroby silno zasahujú jemné úrovne ľudskej duše. Tam sa prehliadnutý problém neskončí iba nejakým zápalom ucha, ktorý môže skončiť ohluchnutím, ale aj odkázanosťou na doživotnú starostlivosť liečebného ústavu. Obykle sa to končí "uväznením" duše pacienta v stave neschopnom prestrihnúť putá svojich sebeckých túžob a závislostí, v akomsi štádiu omámenia liekmi, kedy má pacient aj psychiater klamný pocit, že situácia sa zlepšila. Navonok sa možno situácia zlepší, no vnútorne popri užívaní psychiatrických drog na úrovni duše dochádza k čoraz väčším škodám na úrovni duše. Potrestaný za tento prístup bude aj pacient aj psychiater, preto psychiatri berú najviac liekov, dožívajú sa najnižšieho veku a páchajú najviac samovrážd. Zatiaľ čo pacientom pribúdajú ďalšie diagnózy, fyzické choroby a objavujú sa nové a nové závislosti, charakter a život psychiatrickými drogami liečeného pacienta celkovo upadá. Málokto si všíma, že každá ďalšia diagnóza a každá ďalšia hospitalizácia na psychiatrii je akési akoby v uchu zvonenie, akési varovanie, pobádanie k zmene myslenia, charakteru a konania skrze pokánie. (pozri teraz a tu Mat. 9:13)

Rozmýšľal niekto, prečo je psychatrický pacient chorý, alebo prečo tamtomu pacientovi, ktorý príde za obvodným lekárom zvoní v uchu? Bioenergoterapeut by v nemalom počte prípadov povedal, že v uchu mu zvoní preto, lebo celý život ten človek nikoho nepočúval zrazu mu zvonia-hej, zobuď sa a zmeň svoj život, už je najvyšší čas! Pokiaľ je toto skutočná príčina tinitu u mnohých ľudí, pacientovi to vie niekto aj správne vysvetliť, naučí pacienta podniknúť kroky k náprave. Ak sa pacient zmení na úrovni duše, akákoľvek choroba môže odísť, pretože na záchranu duše, resp. na blokáciu určitých nebezpečných programov, ktoré ohrozovali túto jemnú úroveň duše tá choroba viac nie je potrebná. V prípade psychických chorôb je nastavenie mysle človeka nezlučiteľné so životom:

"VO SVOJEJ PRAXI PSYCHIATRA SOM SI UVEDOMIL JEDNU VEC: VŠETCI MOJI PACIENTI SA ZA NIEČÍM NAHÁŇAJÚ. (moc, sláva, peniaze, atď.) Dr. Raymond Moody, Život po živote https://www.cestyksobe.cz/raymond-moody-zivot-po-zivote-3/22335

 

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE, tzv. MINDSET PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOV JE NEZLUČITEĽNÝ SO ŽIVOTOM. MUSELI OCHORIEŤ, ABY SI TO UVEDOMILI." Biblik; https://www.biblik.sk/citaty/

 

Skúsený bioenergoterapeut vidí v energeticko-informačnom poli človeka chorobu aj rok predtým, ako prepukne vo fyzickom tele! Je naozaj možné, že jedného dňa na tejto planéte nebudú existovať žiadne choroby a počet zdravých, šťastných a bohatých obyvateľov na Zemi môže byť bez problémov aj 21 miliárd.

V starých knihách liečiteľov a psychiatrov (napr. Břetislav Kafka - Nové základy experimentálnej psychológie) sa psychiatri v spolupráci s duchovnými ľuďmi snažia pacienta vyliečiť!!! Na čo sa sústredíme, to dosahujeme, preto, ak by sa lekár-psychiater z celej sily sústredil na to, ako vyliečiť pacienta, akiste by sa mu to v mnohých prípadoch určite podarilo! No nie je možné to robiť tak, že lekár (nielen psychiater) má desiatky pacientov denne a v prvom rade musíme pochopiť, že nie je možné liečiť dušu bez Pána Boha!

Psychický chorý človek, ak prejaví záujem, môže si nájsť motivačného trénera, alebo aj naozaj vynikajúceho psychológa, niekoho, kto ho naučí plánovať, niekoho, kto s ním pôjde na prechádzku, kto má o neho úprimný nezištný záujem, niekoho, kto ho má rád. Väčšinou takúto nezištnú lásku k ľuďom mávajú ľudia, ktorí veľmi milujú Pána Boha a Pána Ježiša Krista. Ani v starých knihách prakticky neexistuje pomoc pre psychicky chorého bez Pána Boha! Psychicky chorí pacienti si neuvedomujú, aké majú šťastie, ak sa im dajú čítať knihy! Mnohí psychicky chorí ľudia čítať nemôžu! Svätá Biblia je mapa ako prestrihnúť putá psychickej choroby!

V modernej psychiatrii chýba spolupráca pacienta, lekára-psychiatra a duchovného človeka (nemusí to byť vždy farár) Každý musí urobiť svoj diel práce, pacient musí byť motivovaný k aktivite! K zmobilizovaniu všetkých svojich síl už v počiatku choroby a sústrediť ich na konkrétne stanovené ciele-napr. cieľ VYLIEČIŤ SA! S týmto vie pomôcť aj naozaj vynikajúci psychológ, možno aj psychiater, ale nemá čas s každým pacientom pomôcť mu stanoviť si CIELE a naučiť ho robiť nesmierne dôležitú vec: podrobný DENNÝ PLÁN. To by na jedného psychiatra pripadalo maximálne 3-6 pacientov denne a nie päťdesiat a viac! 

Plánovanie a konkrétne ciele v živote človeka sú nesmierne dôležité. Treba si ich stanoviť, napísať na papier a v prípade psychicky chorého je potreba dohliadať na vytvorenie DENNÉHO PLÁNU a na jeho dodržiavanie. Veď mnohí pacienti majú aj priateľov, aj rodičov, no vraj nemajú čas!

 

biblik@biblik.sk

tel.: 032/240 00 65