BYŤ KRESŤANOM ZNAMENÁ AKTÍVNE SA ZAPOJIŤ DO TRANSFORMÁCIE SEBA A SVETA

11.12.2019 17:25

"Videl som ukrutného bezbožníka ohromnej sily, rozvetveného jako samorastlý strom zelený v domácej zemi. Ale sa pominul. A hľa, nebolo ho; hľadal som ho, ale sa nenašiel." Žalm 37:35-36

-   -   -

Byť kresťanom znamená nejakým spôsobom sa aktívne zapojiť do transformácie seba a sveta. Ak ľudí zaujíma hlavne to, či je zajtra nejaká akcia alebo ako si skrátiť voľný čas, to nie je hodné ani človeka a už vôbec nie kresťana!

Duchovná činnosť a skutky majú vychádzať z prirodzenej potreby človeka po láske a jednote s Bohom, čo je zároveň aj prirodzená potreba žiť v zdravom, teda trvalo udržateľnom svete - a to je iba svet v harmónii so Zákonmi Stvoriteľa. Bude treba miesto developerských projektov začať stavať kláštory alebo duchovné školy. Aspoň na isté obdobie by mali mať ľudia, ktorí túžia tieto Zákony hlbšie spoznať dostať tú možnosť. Raz to bude súčasťou vyššieho vzdelania. Pretože presýtenie vedomosťami nie je dobre uplatniteľné v tomto svete, ani čistá orientácia na duchovno. Máloktorý vedec je skutočným lídrom a príkladom hodným nasledovania, podobne je to aj s farármi. Obidvaja majú svoj vlastný svet a svoje jednostanné chápanie sveta ktoré je vcelku nepraktické sa niekedy s väčšími alebo menšími úspechmi snažia aplikovať na spoločnosť. Prečo by mal byť posmrtný život dôležitejší ako tento, alebo prečo by sme sa mali orientovať len na tento život, keď aj celá príroda, ktorú by mal vedec poznať vytvára život harmonicky, predovšetkým s ohľadom na budúce generácie? Entomológ by mal možno viac meditovať nad zmyslom života včely (alebo možno rovno žiť životom včely, ktorá zo svojej prirodzenosti pracuje len pre budúce generácie, je príkladom a požehnaním pre svet, vraj bez takej včely by tu ľudia ani nemohli žiť) aby odhalil svoj vlastný zmysel života a farár by sa mal možno oženiť, aby vedel, ako môže čo najlepšie poradiť väčšine svojich klientov, čo žijú v rodine. Lebo sa zdá, že dnešní vedci rovnako ako farári sú teoretici, ktorých učenie ako také je pre človeka nedostačujúce a nepraktické. Človek, ktorý tu chce žiť a prinášať ľudom z vedy či duchovedy skutočný osoh, nech by ho kritizovali akokoľvek, musí sa sám snažiť byť vedcom aj farárom zároveň! (napr. Peter Staněk, alebo Ruda Špaček, tí z ich vlastných radov, ktorí sa im smejú, že zasahujú do poľa, do ktorého vraj nemajú čo povedať, by mali byť radšej ticho - ale veď plní sa biblické proroctvo vždy keď sa do tmy zrodí Cesta, Pravda, Život - Kristus "a nepriateľmi človeka budú domáci jeho" Mat 10:36)

Väčšinu más úplne pohltila propaganda televízneho milionárskeho životného štýlu a bezbrehého konzumu. Tí sa uspokoja, ak niekoho alebo niečo v telke označia za konšpiračného teoretika/teóriu. Ako dobytku im prehodia tvrdenia dvoch strán a spodina ako pri gladiátorskom zápase len hlasuje, kto má navrch! Nejde už o to, čo je Pravda, ale iba kto má pravdu. Ani stopa po tom, že by sa ľudia naučili samostatne uvažovať, skúmať a cibriť si popri práci cit pre pravdu. (Každý web, každé médium, farár, vedec či politik má akýsi punc neomylnosti, povedať pre klamára "mýlil som sa" aspoň v jedinom tvrdení to je akoby strata kreditu, prišli by asi o svätožiaru, o ktorej si myslia, že je predsa viditeľná aj voľným okom) Kto nehľadá Pravdu ako takú, podľa mňa aj ťažko vôbec niekedy rozozná, čo je pravda, preto je tak ľahké spodine vládnuť a neustále ich klamať. Môžu byť akokoľvek vzdelaní, aj tak sú odpadom spoločnosti, ich vrcholom uvažovania je uvažovanie teritoriálne, aj preto ich satanské elity, slúžiac vesmírnym záujmom duchovnej strany temna, nazývajú gójovia. Príkladom rodičov dospejú deti najviac do dospelého zvieraťa, kedy už možno starostlivosť rodičov nepotrebujú, ale ich strategické uvažovanie (ak vôbec ešte možno o niečom takom hovoriť) je najviac v rámci ich teritória a vlastnej svorky. To je ich "úspech", ktorý by chceli vnútiť všetkým. Kúpiť si bytík, autíčko (niektorí rovno dvesto bytíkov a vozový park), zabezpečiť seba a svoju rodinu a prosperovať a mať sa dobre - veď čo tam po ostatných. K národu a ľudstvu - o nich obvykle myslia, že to sú nejakí "tí druhí", a to, či je pritom všetkom možné národ, ľudstvo, planétu a celý vesmír nejako pozdvihnúť, nájsť svoju úlohu a zaradiť sa vo Stvorení celého Vesmíru, na to vraj nie je čas. Nie sme náhodou tak trochu naposmech medzi ostatnými civilizáciami vo Vesmíre? Neberú nás kozmické civilizácie ako nejakých mentálne retardovaných, na ktorých treba dohliadať až kým sa naučia fungovať aspoň trochu samostatne bez 24-hodinovej starostlivosti? Osamostatniť sa materiálne od závislosti na rodičoch či zamestnávateľoch je dobrý cieľ, ale zjednotiť sa s Bohom ešte počas života na Zemi má byť tiež prioritou jednotlivca!

Človek odtrhnutý od jednoty s Bohom je ako rakovinová bunka - rastie na úkor ostatných a celkové dopady radšej nechce ani vidieť ani o nich počuť. Má svoje vzdelanie, svoje "náboženstvo" v podobe nejakej filozofie a svoje starosti. Možno je vedec, možno úspešný podnikateľ, ale istým spôsobom je to ťažko zdegenerovaný až na istej úrovni retardovaný človek. Doterajšie chápanie sveta nejako fungovalo ale teraz sa začína rúcať. Miesto pochopenia nevyhnutného procesu transformácie, kde už nie je možné uspieť ani prežiť bez toho, aby človek či firma pridali ku svojmu konaniu aj duchovný súlad, s ešte väčšou zúrivosťou za pomoci úžasných psychologických metód a technológií obhajujú model svojho chápania sveta. Od dôb nukleárnych technológií a rozvoja génového inžinierstva sú to nebezpečné metódy pre život na planéte. Telo a rozum sa majú podriadiť Duchu, dnes si veda snaží pomocou technológií podmaniť a ovládať prirodzené Bohom dané procesy (napr. génové inžinierstvo, plánované rodičovstvo, ovládanie počasia a pod.). A keď sa kopí problém na problém, vymyslí sa, ako mať ešte aj z krachu a chorôb zisk, lenže takto už má kôli terajším filantropom a vedcom, (ktorí by mali byť skôr na zozname medzinárodne hľadaných zvrhlíkov a zločincov) problém celá civilizácia! Zodpovednosť za to nesú aj predstavitelia náboženstiev, ktorí sa v dávnych dobách pokrok snažili najskôr prudko brzdiť a dnes až na pár výnimiek dávajú už aj homosexualizácii zelenú! Tu by mali vedieť zasiahnuť aj obyčajní ľudia, pretože ak polonahé satanské kreatúry pochodujúc mestami žiadajú rovnosť a uznanie ako rodina, potom štát, ak tieto snahy umožňuje a podporuje pácha samovraždu a ľudia by sa mali snažiť sa zachrániť, ináč nám beda, ak sa o to aspoň nepokúsime - bude nasledovať pôsobenie Božích zákonov. (Obvykle skaza až úplné vyhladenie celého mravne padlého mesta alebo národa) Nemravnosť v národe môže vzlíčiť, ale ak vyrastie, poslúži ako hnojivo pre schopnejšie národy. Moslimskej invázii a koncu tzv. zvhrlosť-tolerantných národov sa vôbec nemôžeme čudovať.

Príroda systém autoregulácie, ktorý funguje. Čisto materialistický človek, národ ani firma napriek všetkému know-how, skúsenostiam a zabehnutosti podľa mňa už ťažko bude úspešná. Budú výstrahami a temnými príkladmi v učebniciach dejepisu, a platí to aj pre firmy, národy a rovnako aj na starú mainstreamovú aj na nové letnično-charizmatické cirkvi. S najväčšími gigantami ako so silnými predátormi bez akejkoľvek konkurencie to pôjde silno dolu vodou. Zrejme to strhne štáty aj kontinenty, ale rovnováhu buď nastolí nejaký bezvýznamný parazit alebo globálna katastrofa. (Mohli by to ešte byť aj ľudia, dokonca aj jediný človek alebo jeden národ môže zmeniť svet, možno pri sérii nadchádzajúcich výstražných upozornení v podobe katastrof si uvedomia, zatiaľ to skôr využíva nepriateľ) Ak je niečo pravdy na tom, čo sa učí o dinosauroch, tak nepochybujem o tom, že ak aj jašteri ovládli svet, jedného dňa tu zrazu tu neboli a prakticky po ich vláde okrem fosílií takmer neostalo ani stopy! V nasledujúcich veršoch vidíme v praxi systém autoregulácie:

"Bezbožníci vytasili meč a napäli svoje lučište, aby porazili biedneho a chudobného, aby pobili tých, ktorí idú priamou cestou. Ale ich meč vojde do ich vlastného srdca, a ich lučištia budú polámané." Žalm 37:14-15