CASANOVA O ŽENÁCH A O LÁSKE

26.03.2018 16:54

"Pre človeka je tak nevyhnutné spojiť sa so sebe podobnými a vytvoriť spoločenský útvar, ako je pre včely nevyhnutné spojiť sa v roj."

Giacomo Casanova (1725-1798)

Láska dnes nie je ničím iným iba túžbou po rozkoši spojenou s márnivosťou. Hľadajú sa rozkoše, ale nenachádzajú sa, pretože ozajstná rozkoš pramení v srdci a v spoločenských vzťahoch. Tí, ktorí hľadajú rozkoše iba v zmyslových pôžitkoch, nakoniec sami objavia vnútornú prázdnotu, ktorá ich znepokojuje a ktorá ich núti k tomu, aby skákali od jednej veci k druhej. Tento duch nestálosti vedie k tomu že vzniká neviazanosť, neporiadok...

Nevážnosť, ktorú si ženy vyslúžlili svojimi povážlivými mravmi, dáva vzniknúť a podporuje spustlosť mužov, pretože do zavrhnutiahodných bytostí sa môžu zahľadieť iba podobní zvodcovia. Takíto jednotlivci jedného aj druhého pohlavia, ktorí sa hrubým spôsobom stávajú korisťou rozkoší si po mladosti plnej tŕnia pripravujú nešťastnú a biednu starobu. Nakoniec im nezostanie iba opovrhnutie verejnosti a horké a neužitočné neskoré pokánie, zahorknuté srdce a chatrné zdravie. (potom nám idú rozprávať o úcte k starším, pozn. Biblik)

Keby ženy nemuseli venovať všetku módnym zmenám, našli by čoskoro aj užitočné záujmy. Mladosť a ľahkomyseľnosť dlho nepretrvá. Akonáhle sa pominie onen šťastný vek, žena, ktorá nemala nič iné než krásu, stratí všetko. Keď už taká žena nemá krehkú oporu vášne alebo chvály zo strany mužov, stáva sa buď pobôžnostkárskou, alebo zlorečí celému svetu. Ak je však vzdelaná a niečím sa stala, nájde v sebe samej dosť síl, aby dospela k vlastnému šťastiu a k vznešenejšiemu zamestnaniu.

Giacomo Casanova

-     -     -

Možno o ňom máte predstavu iba ako o zvodcovi, no Giacomo Casanova bol  veriaci, čestný, úprimný a vysoko morálny človek. Veril v Pána Boha, na začiatku svojho života sa venoval duchovnej kariére. Bol aj veľmi chytrý, mal výnimočnú pamäť, bol veľmi inteligentný, vzdelaný a bystrý. Neváhal využiť svoje schopnosti, vedomosti a talent vo svoj prospech, no nikdy nie za každú cenu. Zastával názor, že človek, ktorý chce cestovať a pohybovať sa v spoločnosti musí byť slobodomurár. Takýmto kontaktom vďačí Giacomo Casanova za mnohé, a pravdepodobne aj za to, že je známy aj v dnešnej spoločnosti. Členstvo v slobodomurárskej lóži či tajných spolkoch je podľa nás niečo ako zapredať svoju dušu za to, aby ste mali lepšie miesto v spoločnosti.  Stručný prehľad Casanovovho životopisu nájdete tu

Biblik