CENTRUM SPRÁVNEJ POMOCI www.centrumspravnejpomoci.sk

19.07.2018 15:44

"Ten, kto utečie pred strachom, padne do jamy, a ten, kto vylezie z jamy, bude lapený do smečky. Lebo uvediem na neho, na Moába, rok ich navštívenia, hovorí Hospodin. V tôni Chešbona budú stáť zo sily vyčerpaní utekajúci; ale istotne vyjde oheň z Chešbona a plameň zpomedzi Síchona a zožerie sluchu Moábovu a temeno hlavy synov hrmotu. Beda tebe, Moábe! Zahynie ľud Chámošov! Lebo tvoji synovia budú vzatí do zajatia a tvoje dcéry v plen. Ale v posledných dňoch navrátim zajatých Moábových, hovorí Hospodin. Potiaľto súd Moábov." Jeremiáš 48:44-47

 
 
-    -    -
 

Dnes sa nám niekto vyhrážal najprv zásahom zo strany Polície, a neskôr opakovane aj smrťou. V tomto svete je to bohužiaľ bežnou súčasťou práce investigatívneho novinára a nestalo sa nám to prvý krát. Študenti na Slovensku spievajú Gaudeamus - "Sme radi, že sme mladí!" a novinári na Slovensku spievajú: "Sme radi, že žijeme!"

Rozhodli sme sa preto, že zatiaľ nebudeme v tejto veci podávať trestné oznámenie.

Namiesto toho sme sa rozhodli vás informovať, že pokiaľ potrebujete kvalifikovanú právnu radu, podať žalobu, vyjadrenie, odpor, odvolanie, odpoveď, žiadosť o právne zastúpenie, žiadosť o poskytnutie prednášky, resp. inú právnu pomoc, alebo zvlášť v prípade, keď sa potrebujete zbaviť exekúcie, môžete sa obrátiť na Občianske združenie:

CENTRUM SPRÁVNEJ POMOCI

GEMERSKÁ 2

821 08 BRATISLAVA

e-mail:

infoNAPÍŠZAVINÁČcentrumspravnejpomoci.sk

Vaše príspevky na podporu kvalitnej a profesionálnej právnej činnosti Občianskeho združenia Centrum Správnej Pomoci, ktoré robí pre Slovákov vynikajúcu prácu, môžete poukazovať na účet:

Číslo účtu: 5116716732 Kód banky: 0900

Slovenská sporiteľňa a.s.

BIC/SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK97 0900 0000 0051 1671 6732

 

 

PROSÍME VÁS PODPORUJTE KVALITNÉ PROJEKTY. VAŠE PRÍSPEVKY, VAŠU PODPORU A PREDOVŠETKÝM VAŠE MODLITBY V BOJI ZA SLOBODU SLOVA A SPRAVODLIVOSŤ VEĽMI POTREBUJEME.

ĎAKUJEME!

Miroslav Raninec, Biblik.sk