CESTA K VÍŤAZSTVU JE VYTRVALÝ AKTÍVNY NENÁSILNÝ ODPOR

17.09.2019 09:06

Kresťan, ktorý očakáva nejaké nebo po smrti je pre Boha a pre boj proti satanizmu nepoužiteľný! Bohužiaľ je to väčšina členov kresťanských zborov a organizovaných cirkví. Načo by oni bojovali proti neprávosti, načo by riskovali stratu svojho pohodlia tu na Zemi, keď sa majú dobre a vraj po smrti ešte aj pôjdu do neba? (Za slepé prijímanie dogiem postupujú v hierarchii svojej organizácie, ako sa cvičia psi, tak sa cvičia aj ľudia...) Zrejme budú aj z najlepšieho neba sklamaní, ani najkrajšiemu a najmúdrejšiemu anjelovi sa v nebi príliš nepáčilo a zviedol k pádu celú tretinu dovtedy svätých anjelov. Spomínaný biblický raj z knihy Genesis nebol tiež nič moc, nakoľko tam pokúšal had. Ľudia nakoľko sú na Obraz Boží stvorení, túžili po poznaní samých seba, chceli vedieť, čo je dobré a zlé, Boh to samozrejme vedel a preto v podstate dal priestor hadovi, diablovi, Luciferovi. Aj tie najlepšie raje sú vlastne iba peklá, pokiaľ existuje individualita, existuje možnosť jednať podľa vlastnej vôle a tá nie vždy býva v súlade s Božou vôľou. Možno sa anjel u ktorého je ešte štipka ega vydrží prekonávať 1000 rokov, možno desaťtisíc, ale ťažko celú večnosť...

Pravda je stav bez ega, buď sa človek tu na Zemi pozná v Pravde, Kto alebo Čo v skutočnosti JE, a potom žije naveky bez štipky ega v láske a jednote s Bohom, alebo ak je v egu, stále niečo po smrti očakáva, a pritom okrem tu a teraz neexistuje žiadne potom! Smrť netreba hľadať, človek má tu na Zemi celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou hľadať Boha, hľadať Život a hľadať samého seba, aby Boha, seba a svet poznal v Pravde (Kto, alebo Čo JE) pretože vlastne po smrti nie je kam ísť!

Na jednej strane je pravda, že náboženstvá, nech i čo najlepšie myslené sú trik na ovládanie ľudí, preto dôkladné poznanie Biblie je hrozbou ako pre politikov tak aj pre cirkev a nechcú, aby ste Bibliu čítali. Stále niečo človeku obvykle sľubujú po voľbách, či po smrti, ľudia od týchto pekne oblečených pajdášov stále niečo očakávajú, lebo niektorí vraj sú ustanovení samotným Bohom... Pritom v Biblii Kristus hovorí o nejakom kľúči k Poznaniu (Luk 11:52) To je recept na zmenu a k trvalému šťastiu a mieru na celej planéte! Takto dodnes berú ľuďom kľúč k Poznaniu rôzne cirkvi a organizácie údajne založené na Biblii. (politici si zase robia svojvôľu, vraj lebo boli zvolení, tak ako bol odstránený primátor Gdaňska môže byť rýchlo odstránený aj iný primátor či politik a ľudia na to majú rovnaké právo ako voliť - ak politik propaguje homosexualizmus je hrozbou pre štát, uvedomelí ľudia sa ho musia snažiť zastaviť alebo aj odstrániť) Teda ľudia by sa nemali nechať zmiasť tým, že je niečo založené na Biblii. Biblia je na jednej strane svätá kniha, pretože obsahuje Večnú Pravdu a Slová Pána Ježiša Krista, ktoré nie je možné spochybniť, na druhej strane sú to spisy aj pochybného kmeňa s tendenciami k náboženskému fašizmu, o ktorom je treba zásadne pochybovať. Sú tendencie dobrorečiť zločinnému štátu Izrael ako keby propaganda podľa vlastného výkladu Biblie bola vôľa Božia! Sú tendencie podporovať nadradenosť jednej rasy nad ostatnými, čo je koreňom fašizmu, ale ľudia to robia pod domnením, že je to Bohu milé! Okrem toho, v kresťanských zboroch sú silné tendencie a vyplachovanie mozgov ovečiek aby velebili špinavý zločinný štát Izrael, ktorý je od svojho vzniku hrozbou pre mier vo svete a koreňom globálneho fašizmu, ktorý na presadzovanie svojvôle používa ako svojho psa USA. (Nenadarmo sa Spojeným štátom vraví USRAEL) Teda Izrael a židia sú aj vrahovia Krista, to treba mať tiež na pamäti, a pokiaľ sa budú povyšovať nad iné národy nech ich Boh prekľaje! Zavrhli Boha, Boh zavrhol ich, aký to vyvolený národ? Nepriatelia Krista nech sú prekliati!

Na Slovensku obvykle štedro financovaní od nepriateľov Krista sú všetci propagátori euroatlantického razenia ako jedinej možnej cesty. Vidieť paralelu s náboženským fašizmom a tendenciami ovládať ovečky skrze vlastný výklad Biblie - politikov ovládajú cez akýsi globálny trend, ich dogmou sú euroatlatické "hodnoty" a ich Sväté Písmo je každý na Slovensko zaslaný toaletný papier z Bruselu. EU a NATO sú podobne ako kedysi Sovietsky zväz vraj jediným spásonosným riešením! Už nestačí vyvesená eurovlajka ani vlajka vrahov z NATO, už sa po úradoch vyvesuje aj vlajka dúhová! Ľudia propagujúci euroatlantické "hodnoty" a homosexualizmus sú nepriateľmi štátu, neviem ako si to Marián Kuffa predstavuje - vraj liberála na osušku, liberalizmus do kanála... Ako sa monarchia vykydla do stoky aj s hlavami a krvou monarchov, ktorí morálnym úpadkom stratili nárok na oslovenie šľachtic, odvisol aj fašizmus spoločne s fašistami aj s ich fašistickými tendenciami na svetovládu, a takto zákonite dopadne aj neoliberál s neoliberalizmom! Základom je vytrvalý, aktívny a nenásilný odpor, ale pre istotu je dobre zaobstarať si zbraň. A ak to bude nevyhnutné na sebaobranu, treba nájsť odvahu radšej zabiť nepriateľov ako sa nechať zabiť alebo otĺkať len tak! (Naposledy, keď ma napadli, obával som sa, že útočníkovi zlomím krk, v podstate som sa kôli jedinému zaváhaniu nechal dobiť, ale aj vďaka tomuto útočníkovi to bolo naposledy! Útočníka v sebaobrane by človek ani kresťan nikdy nemal váhať hoci aj zabiť - aj to znamená milovať samého seba, a na to, že po smrti niekam pôjdete sa radšej nespoliehať, lepšie poslať tam nepriateľa najprv)

Štát, ktorý zvonka umožňuje likvidovanie vlastného obyvateľstva cez genocídu chemtrails a zvnútra rozkladom morálky propagáciou euroatlantických "hodnôt" pre začiatok "len" homosexualizmu je zločinný štát, jeho predstavitelia sú zločinci, svoju moc uplatňujú bezhlavo proti vôli občanov ako diktát Bruselu a občania sú povinní sa cudzím okupačným mocnostiam brániť! Vlajka NATO, vlajka EU a predovšetkým dúhová vlajka je symbolom okupačných mocností, kto za ňou stojí, je nepriateľom štátu. A ak sa tu po Slovensku začínajú vešať dúhové vlajky, ulicami pochodujú satanské kreatúry - dokonca na štátom dotovaných homopochodoch, odmietam sa zúčastňovať na spolupráci s takýmto štátom! Odmietam rešpektovať akúkoľvek výzvu zločinného štátu, ktorý otvorene propaguje satanizmus a som pripravený sa brániť hoci aj s použitím zbrane aj keby ma to malo stáť život.