CHARLIE KIRK: 15.000 SCIENTISTS SAID LOCKDOWNS ARE THE GREATEST THREATS TO HUMAN HEALTH / AKTIVISTA CHARLIE KIRK: 15.000 VEDCOV HOVORÍ, ŽE LOCKDOWNY SÚ NAJVÄČŠOU HROZBOU PRE ĽUDSKÉ ZDRAVIE (SK, CZ, ENG)

07.01.2021 00:16

American conservative activist Charlie Kirk (1993)

15.000 SCIENTISTS SAID LOCKDOWNS ARE THE GREATEST THREATS TO HUMAN HEALTH:

15.000 VEDCOV HOVORÍ, ŽE LOCKDOWNY SÚ NAJVÄČŠOU HROZBOU PRE ĽUDSKÉ ZDRAVIE... UŽÍVANIE ANTIDEPRESÍV SA ZVÝŠILO O 600%... AMERICKÝ AKTIVISTA CHARLIE KIRK:

https://rumble.com/vchgy0-lockdowny-nejvt-chyba-v-historii.html