CHEMTRAILS TRENČÍN 10.9.2019 (AKTUALIZÁCIA 1x)

10.09.2019 09:16

"Ukrutnosť sa dvíha rastúc v palicu bezbožnosti. No, nezostane ničoho z nich, ničoho z ich množstva, ničoho z ich hukotu, ani nebude náreku nad nimi." Ezechiel 7:11 / Ezekiel 7:11

"Violence is risen up into a rod of wickedness: none of them shall remain, nor of their multitude, nor of any of theirs: neither shall there be wailing for them."

CHEMTRAILS TN 10.09.2019_06.48

 

 

CHEMTRAILS TN 10.09.2019_06.50

 

 

CHEMTRAILS TN 10.09.2019_06.57

 

 

CHEMTRAILS TN 10.09.2019_06.59

 

 

CHEMTRAILS TN 10.09.2019_07.00

 

 

CHEMTRAILS TN 10.09.2019_08.41

 

AKTUALIZÁCIA 1: https://ulozto.sk/file/3x5L0sjEZ9ta/chemtrails-tn-10-9-2019-06-48-09-25-rar