CHYBY V BIBLII

25.02.2020 15:46

"Nezľutuje sa nad ním tvoje oko, ale odpraceš nevinnú krv z Izraela, a bude ti dobre." Deuteronomium 19:13

- Vo verši má podľa nás byť uvedené tak, ako je v anglickom preklade King James Version:

"Thine eye shall not pity him, but thou shalt put away the guilt of innocent blood from Israel, that it may go well with thee." Dt 19:13 (KJV)
 
- teda správne, tak aby to dávalo logiku má byť:
"ODPRACEŠ VINU NEVINNEJ KRVI"  ako je doslovne uvedené v anglickom preklade KING JAMES VERSION
- Rovnaká záležitosť, podobne nesprávne preložený verš je DEUTERONOMIUM 21:9
- Teda v nasledujúcich vydaniach Roháčkovej Biblie by sa mali opraviť verše DEUTERONOMIUM 19:13 a DEUTERONOMIUM 21:9. Namiesto "odpraceš nevinnú krv" by bolo dobré uviesť: "odpraceš vinu nevinnej krvi"
- článok posielame Slovenskej biblickej spoločnosti s prosbou o nápravu
-   -   -
Zaujímavá je aj situácia s kapitolami Genesis 20. a Genesis 26. kapitola.
V 20. kapitole Genesis je uvedené: "Abimelech, kráľ Gerára." Abrahám mal pred Abimelechom vydávať svoju ženu Sáru za svoju sestru.
V 26. kapitole Genesis sa opakuje veľmi podobný príbeh s inými postavami: Abimelech je kráľom Filištínov v Geráre. Svoju ženu Rebeku tam vydáva za svoju sestru aj Izák.
Porovnaj celú kapitolu Genesis 20 vs Genesis 26
-   -   -
Ak si všímame knihy, ktoré vyjdú v nových vydaniach, častokrát nové vydanie býva veľmi odlišné od toho predchádzajúceho. Za tisícročia sa v Biblii mohli vyskytnúť také chyby a také misinterpretácie, že celé pasáže môžu byť poskladané z fragmentov, posplietané a pozmenené, alebo aj úplne vynechané. (Zdá sa mi, že v ev. sv. Jána chýba celá kapitola. A veru aj jeden verš z Nového Zákona, ktorý sa pripisuje Kristovi, podľa mňa On Sám ťažko mohol vyriecť! Stopy primitívneho egoizmu, velikášstva a náboženského fašizmu sú podľa zjavné najmä zo Starého zákona a v menšej miere sa objavujú aj v Novom zákone) Smutné je iba to, že niektoré sekty a cirkevné kruhy považujú Bibliu ako úplne dokonalú vec, ktorú ochránil Duch svätý! Je to ich dogma, každá sekta má svoje dogmy. Sám Pán Ježiš Kristus nechcel byť nazývaný dobrým. (Matúš 19:17, Marek 10:18, Lukáš 18:19) Dobrý a dokonalý je iba Boh. Teda robiť z Biblie ako z knihy niečo neomylné a úplne dokonalé je omyl, ale na druhej strane pokladať Bibliu len tak za nejakú obyčajnú knihu je tiež omyl. Nepochybne Biblia je inšpirovaná Božím Duchom, ale je veľmi pravdepodobné, že ľudia sa vôbec nebáli do Biblie niečo pripisovať a niečo uberať, prípadne udalosti umelecky prikrášľovať a zveličovať tak, ako sa komu hodilo. Ak sa ani dnes ľudia neboja otvorene ísť proti Bohu a propagovať homosexualizmus, je možné, že ak by sa dostali k moci na určité obdobie, celá Biblia by bola pozmenená a homosexualita by sa vydávala za niečo normálne. (napr. ak by vojnu vyhral Hitler, celá Biblia by sa mohla prepísať a použiť ako vzor pre nadradenosť určitej rasy. Tendencie robiť z primitívneho kmeňa, ktorý nevedel ani spracovávať kov nejakých bojovníkov, čo vykonáli holokaust na všetkých nepriateľoch, zo všetkých tých úkladných vrážd, krádeží a špinavostí Božiu vôľu sú podľa mňa aj v Biblii, a Božou vôľou a ani celkom pravdivé zrejme nikdy neboli!) Ak by sa k moci dostalo Progresívne Slovensko, resp. ak by Európu a svet ovládli Boží nepriatelia alebo ľudia s liberálnymi tendenciami, všetky pasáže o zvrhlosti homosexuality by sa z Biblie jednoducho odstránili a nahradili by sa takými, ktoré by zrovna podporovali aktuálnu propagandu. A svoje záujmy mohli mať aj kompilátori biblických textov, aj rímski cisári, aj farári a rôzni bohatí a mocní ľudia, ktorí mali moc určiť, aká Biblia a či vôbec sa vydá! Ak sa mnohí ľudia Boha neboja dnes, nepochybne sa Ho nebáli ani v minulosti! Teda Biblia nie je jedinou knihou na posúdenie pravdivosti nejakých názorov, tvrdenie "Aha, pozri sa takto je to v Biblii a to je priamo od Boha!" je samo o sebe nedostačujúce, Biblia by sa mala posudzovať aj historicky aj nábožensky aj vedecky, nielen na základe viery v to, že je neomylná. Otázkou "Kto alebo Čo je Boh?", Ktorého máme podľa Biblie povinnosť všetci milovať by sa mali zaoberať aj vedci. Lebo načo sú komu Prikázania, ktorým nerozumie, a ako vidíme z Biblie, je naozaj ťažké ich dodržiavať. Z Biblie vidíme, že kto tieto Prikázania nedodržiava, zomiera alebo chorľavie, z dlhodobého hľadiska vždy smeruje k úpadku a nakoniec k smrti. Je teda veľmi pravdepodobné, že existujú nejaké skryté Zákony, ktorými sa musí riadiť jednotlivec aj civilizácia ak chce vôbec prežiť! Či sú tieto Zákony spravodlivé, to neviem. Prečo vznikla vzbura v nebi a prečo až tretina anjelov nebola spokojná? Prečo toľkí anjeli padli, nesvedčí to aj o tom, že teda ani mnohí anjeli neboli dlhodobo schopní dodržiavať Božie Prikázania? Aké šance na život s Bohom v mieri máme potom my ľudia? Veď úplný pád hrozí ľudstvu ako civilizácii, ako teda predchádzať takej katastrofe ako sa udiala v nebi? Musí sa zákonite splniť "Ako v Nebi tak i na Zemi?" Je katastrofa obrovských rozmerov neodvratná? Môžeme s tým ako ľudstvo niečo robiť, nejako tomu predísť? Tým sa Biblia tiež príliš nezaoberá. Tieto veci je nesmierne dôležité skúmať!
Ak je teda skutočne jediná cesta ako žiť šťastne, úspešne a zdravo (v rozsahu mnohých životov resp. v rozsahu života národa a trvalej udržateľnosti celej civilizácie) v prvomrade dodržiavanie Božích Prikázaní, tak by sme sa ako obyvatelia Zeme mali naozaj podrobne zaoberať tým, ako ich budeme dôsledne a k tomu ešte aj radi dodržiavať a učiť žiť podľa Nich seba, našich priateľov a naše deti!
 
-    -    -
 
Je veľmi pravdepodobné, že pasáže napr. o reinkarnácii a Kristovom živote sú prifarbené alebo úplne vyškrtnuté. Je možné, že Pán Ježiš Kristus nebol obyčajným tesárom, ale veľmi vzdelaným a osvieteným človekom zasväteným do egyptských mystérií. Je možné, že učil ľudí, ako poznať samých seba skrze pôst, modlitbu a meditáciu, ale svet a svetské radovánky pritom tiež nezavrhoval. Ako málo poznáme o Jeho pobyte v Egypte z Biblie!
Nepochybne však je Pán Ježiš Kristus Božím Synom a Jeho Slová, z Ktorých mnohé nájdeme aj v Biblii sú Svätá Pravda. Biblia ako celok slúži ako základ trvalých hodnôt a morálky, ktoré pomáhajú ľudstvu prežiť po tisícročia.