ČISTÉ RUKY OD KRVI

25.02.2019 16:23

"A teraz, hľa, ja viem, že už viacej neuvidíte mojej tvári, nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo Božie. Preto vám osvedčujem dnešného dňa, že ja som čistý krvi všetkých. Lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej." Skutky 20 : 25, 26, 27

-   -   -

Ak strážnik mesta bol lenivý, nepozorný, nebdel alebo zaspal, a zrovna vtedy nepriateľ zaútočil na mesto, taký strážnik mal krv na rukách!

Podľa môjho chápania Biblie Pavel preto hovorí, že "má čisté ruky od krvi". Lebo Pavel pracoval ako lev, robil čo mohol, teda Pavel nebol len tak hocijaký prispatý ľahostajný strážnik.

Ak človek pozná Slová Pána Ježiša Krista, je už potom jeho vec ako sa zachová; ak ich nečiní, darmo sa modlí a hovorí Bohu Pane, ak nerobí všetko čo Boh hovorí. Skrátka, ak taký človek svoj charakter nemení, odplata bude ešte tvrdšia ako u neznabohov.

 
"Moji bratia, nebuďte mnohí učiteľmi vediac, že budeme prísnejšie súdení. Lebo mnoho klesáme všetci. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž, ktorý má moc pojať na úzdu i celé telo." Jakob 3:1-2
-   -   -

Ale treba ľuďom zvestovať evanjelium, Pravdu JA SOM a zdôrazňovať, prečo je nutné hľadať a nachádzať odpoveď na otázku "KTO JA SOM?" ako keby išlo o život. Ak človek u seba aj pre druhých robí v tomto ohľade všetko čo môže, má v podstate čisté ruky. Ak ľuďom oznamujeme, že je tu nejaký Návod ako nepadnúť a nezomrieť, nebyť porazený, nebyť vyplienený ako mesto po útoku nepriateľa. 

Pán Ježiš Kristus = JA SOM. Nie nadarmo vo francúžštine JA SOM sa hovorí Je suis. (Ježiš)

Teda existuje návod ako "BYŤ". Že tu existujú nejaké Vesmírne zákony, nejaké základné pravidlá života, ktoré by mali ľudia dodržiavať v prvomrade nie preto, aby boli šťastní a zdraví, ale preto, že sú prirodzené a normálne. Teda milovať Boha je v prvom rade prirodzené a normálne, až potom dôstojné a správne. Táto planéta to už má spočítané a podľa mňa aj väčšina ľudstva. Rozsýpanie jedovatého prachu z lietadiel do vzduchu nemôže skončiť ináč ako katastrofou. Ale dochádza k tomu pre ľahostajnosť ľudstva k Bohu, na jednej strane je to čaša ukrutného Božieho hnevu vyliata na Zem.

-   -   -

Existujú určité pravidlá -  Božie Prikázania , z ktorých najväčšie je milovať Boha, ľudí a seba samého. Generálna podmienka je z Milosti Božej ešte v tomto živote "za živa" zomrieť a narodiť sa znova. (Ján 3. kapitola) Títo znovuzrodení neumierajú ani po smrti. Potom, ak niekto o takejto možnosti vedel, a nepovedal to ľuďom, v podstate má krv na rukách...

"Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušiach."

 Židom 12:1-3

-   -   -