ČLOVEK NEMÁ ZABÚDAŤ, ŽE V MODLITBE MÁ VLASTNE LEN ZÍSKAŤ SILU, ABY SÁM MOHOL USKUTOČNIŤ TO, O ČO PROSÍ

07.07.2021 20:00

"Človek nemá zabúdať, že v modlitbe má vlastne len získať silu, aby sám mohol uskutočniť to, o čo prosí! Tak sa má modliť! A to je aj obsahom modlitby, ktorú dal Syn Boží učeníkom!" Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU, predn. 20. - OTČENÁŠ https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/