ČO BY NA TO POVEDAL JAN HUS / WHAT WOULD HAVE JAN HUS SAY (SK, ENG)

10.02.2021 17:53

"Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti." Jan Hus (1370-1415)

"Seek the truth, speak the truth, hear the truth, learn the truth, love the truth, defend the truth until your death." Jan Hus

- - -

Jan Hus (1370-1415) hovorí to isté čo naša Ústava:

"OBČANIA MAJÚ PRÁVO POSTAVIŤ SA NA ODPOR PROTI KAŽDÉMU, KTO BY ODSTRAŇOVAL DEMOKRATICKÝ PORIADOK ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD UVEDENÝCH V TEJTO ÚSTAVE, AK ČINNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV A ÚČINNÉ POUŽITIE ZÁKONNÝCH PROSTRIEDKOV SÚ ZNEMOŽNENÉ." ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, článok 32

Poznámka Biblik: čo iné ako zotročenie je zavrieť obchody, a čakať na podporu vlády? Na to by som nepristúpil, ani keby som mal o prosperujúci obchod prísť, veď toto je už vlastne arizácia, iba so spoluúčasťou majiteľov! Lockdown, alebo pokuta? Nie, neprijmam vaše fašistické nariadenia v základe, aj svoj obchod by som dal do stávky, aby na Slovensku ostala zachovaná sloboda! (zaujímavý je verš Marek 8:35, platí to v tomto prípade aj pre naše obchody) Ak sa siaha na základnú slobodu, v tomto by ľudia nemali ustúpiť ani o centimeter. Matovičova vláda prskala, štekala, kázala... tí, čo mali byť naši partneri, zaobchádzajú s nami ako so svojim majetkom. Otroctvo je nebezpečnejšie ako vírus. Sloboda a základné ľudské práva majú ostať zachované, pandémia-nepandémia.

-      -      -

 

ENGLISH:

"CITIZENS HAVE THE RIGHT TO DEFY AND UPRISE AGAINST ANYONE, WHO WILL TRY TO REMOVE THE DEMOCRATIC ORDER OF THE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS, WHICH ARE DESCRIBED IN THIS CONSTITUTION, IF THE ACTIVITIES OF THE CONSTITUTIONAL AUTHORITIES AND THE EFFECTIVE USE OF LEGAL FORMS ARE IMPOSSIBLE." CONSTITUTION OF THE SLOVAK REPUBLIC, CLAUSE 32

The czech priest Jan Hus (picture) said the same as Clause 32: "The government, church and leaders, which don't do good, don't speak the truth and enslave the nation, you shouldn't obey them and you must not obey them!" Jan Hus (1370-1415) The above picture with this quote "you must not obey them!" is probably the scene is from the czech movie Jan Hus (1954)

-   -   -

"Seek the truth, speak the truth, hear the truth, learn the truth, love the truth, defend the truth until your death." Jan Hus