ČO JE KRESŤANSTVO?

30.01.2018 02:15

Kresťanstvo je snaha človeka o dosiahnutie Charakteru Pána Ježiša Krista.

Amen.