ČO JE TO OCD

28.06.2018 11:55

"Vtedy povedal Hospodin Bôh: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz, aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho!" Genesis 3:22

 

 -    -    -

 

OCD - obsedantno-kompulzívna porucha. Najčastejšie sa prejavuje častým umývaním rúk, drhnutím zubov, či nutkavým správaním kontrolovať po odchode z bytu všetky spotrebiče. Človek prechovávajúci v sebe OCD je niekedy schopný aj trikrát sa vrátiť a skontrolovať, či naozaj vypol v byte plyn. Ak zrovna cestuje na dovolenku, môže sa vrátiť päť aj šesť krát. Niečo ho núti pedantne kontrolovať všetky veci okolo seba, nad všetkým by chcel mať kontrolu, dokonca niekedy aj nad ľuďmi, manželkou, či priateľmi.

Z praxe, kedy som mohol pozorovať týchto ľudí, všetci doradu sa vlastne pokúšajú vnútornú špinu duše očistiť fyzicky. Veľmi dbajú na čistotu tela, no duša ich vlastne takmer vôbec nezaujíma. Takto si vlastne zničia aj telo, ich ruky bývajú biele a popraskané, ich zuby sa kazia v dôsledku používania pasty s jedovatým fluoridom, a ďasná mávajú poškodené a odreté od niekoľkominútového drhnutia zubnou kefkou. Ženy bývajú niekedy extrémne chudé, ničia si telo všetkými možnými spôsobmi, muži obvykle majú sklony k alkoholizmu a fajčia. Keď idete s takýmto človekom na obed, okamžite po jedle zažíva šoky z toho, kde by si rýchlo umyl zuby, aby sa mu náhodou nepokazili.

Liečenie tejto choroby užívaním antidepresív sa z dlhodobého hľadiska výrazne zhoršuje, títo ľudia končia potom obvykle na psychiatrii s ďalšími diagnózami. Príčina tejto choroby sú pomerne vážne deformácie charakteru, kedy sa človek snaží kontrolovať vonkajšiu situáciu na 100%, no neuvedomuje si, že na prvom mieste je duša a láska k Bohu. A pre túto zatvrdilosť až baraniu tvrdohlavosť postupne stráca kontrolu nad telom aj nad mysľou, nechápe priority, pri umývaní stráca pojem o čase, žije mimo realitu, musí si aspoň nachvíľu oddýchnuť a zablokovať vedomie - obvykle alkoholom, drogami či fajčením. Ak nechápe nevyhnutnosť zušľachťovať v prvom rade dušu a charakter, telesne začína časom degradovať, rituály a umývanie už zaberajú prevažnú časť jeho života a pocit špiny a straty kontroly sa iba zvyšuje. Vlastne pokus kontrolovať situáciu na 100% je pokus o nadvládu nad Bohom, ktorý sa bez uvedomenia si samého seba, teda snahy uzdraviť v prvom rade svoju dušu, nevyhnutne končí pádom.

 
 

Pomôcť týmto ľuďom môžu nie povrchné náboženské rituály, ale vážna každodenná až doživotná meditácia nad Bibliou, ktorá je oveľa účinnejšia ako antidepresíva. Ak ego takémuto človeku dovolí modlitbu na kolenách, môže svojimi najúprimnejšími slovami od srdca a s láskou (to zdôrazňujem - s láskou) prosiť na kolenách Pána Boha o vyslobodenie, aby Pán Boh skrze svojho Syna Pána Ježiša Krista pomohol nastoliť vnútornú čistotu a poriadok v jeho živote. Človek musí láskou k Bohu, k sebe a k ľuďom premáhať svoje hrubé až zvieracie ego. Meno Pána Ježiša Krista prednášané s láskou má veľmi silné očistné a liečivé účinky. V žiadnom prípade Ho nesmiete brať nadarmo! (ježišmaria atď., na to prosím POZOR)

LÁSKA-MODLITBA-MEDITÁCIA. U ľudí trpiacich OCD a psychiatrických pacientov je vhodná meditácia nad Bibliou. Ak bude človek takto vytrvale bojovať až dokonca, s Božou pomocou zvíťazí aj nad OCD. Tieto veci sa čoskoro prejavia aj navonok, ľudia môžu byť veľmi prekvapení, ako sa potom mení ich telo a vonkajší svet. Ak budú trpezliví a vytrvalí, čoskoro začnú prežívať radosť zo života, zažijú pocit Božej blízkosti, lásky, vnútornej čistoty, a znovu objavujú krásy strateného raja. Táto snaha môže pomôcť nielen im, ale aj ďalším ľuďom, a teda ich život má význam pre celý svet.