ČO MÁM ROBIŤ ABY SOM BOL SPASENÝ? (AKTUALIZOVANÉ, DOPLNENÉ TRI HLAVNÉ BODY)

05.06.2019 16:43

"ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob; svojimi jazyky hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami; ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nohy rýchle vyliať krv; skrúšenie a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja nepoznali. Niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boly zapchaté každé ústa, a celý svet aby bol vinný Bohu, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No, teraz je zjavená spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi, avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého preduložil Bôh za obeť smierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti pre pustenie stranou predošle sa udialych hriechov do času obeti Kristovej v znášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov? Nie! Ale zákonom viery. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona." 1. Rimanom 3:10-28

-   -   -

1.) Nezištné a rozhodné nasledovanie Krista,
2.) Nesenie svojho kríža (držať hubu, nereptať)
3.) Duchovné znovuzrodenie sú tri základné podmienky spasenia

Biblia obsahuje kľúčové Posolstvo pre ľudí. Niečo tak cenné, že za to stojí zomrieť. Ten, Kto bol ochotný kôli nám riskovať Svoj život, vlastne dokázal, že ide o niečo vzácne - najskôr tiež o život, uvažujte... A prečo je tá správa zašifrovaná? Ľudské vedomie by tak náhly prechod do reality  neunieslo . Kráľ by ťažko posielal ako vyslanca Svojho Syna aj s tým, že Ho zabijú, pokiaľ by to vlastne nebolo Jeho posledné Slovo. S Posolstvom Najvyššieho Boha by bolo dobre sa oboznámiť a pokúsiť sa vyvinúť úsilie zlomiť pečate, ktoré každému človeku, ktorý sa usiluje pochopiť biblické verše môže pomôcť zachrániť život. Snáď aspoň jeden z vás pochopí, prečo je Biblia istým spôsobom zapečatená, zašifrovaná: Ak neviviniete nejaké duchovné úsilie na odhalenie tajomstva Biblie, ťažko sa budete môcť ako často hovoríte "na druhom brehu" sami "pohybovať". Bez aktívnej práce v tomto živote po takzvanej smrti najskôr budete hluchí, nemí a slepí a vlastne prinajlepšom ani nebudete vedieť, že vôbec existujete - atrofia či dnes už skôr v niektorých prípadoch až absencia duchovných zmyslov. To je ešte ten lepší prípad, horšie je, keď si človek tú tmu uvedomuje a to je vlastne to peklo. Peklo je silno chcieť to, čo zrovna človek nemá, alebo túžba po nenaplnených vášňach. Po smrti prestáva existovať ľudské telo a ľudská myseľ, ale stále ostáva existovať človek - duša. Bez prerodu do duchovného sveta už počas života tu na Zemi vlastne duša nemôže "uvidieť" svoj Domov.

Z evanjelií je v tejto veci najhlbšie Evanjelium podľa sv. Jána. Zvlášť v tretej kapitole Evanjelia podľa sv. Jána nájdeme vetu "MUSÍTE SA NARODIŤ ZNOVA":

 
"Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova." Ján 3:5-7

-   -   -

Možno dnes je posledná šanca na záchranu, na vedomý Život, ktorý ani smrťou nekončí! Na to, aby sa narodil človek, to nie je len tak! Predchádza tomu akt plodenia, tehotenstvo, pôrod, potom starostlivosť o dieťa niekoľko dlhých rokov, štúdium, výchova... Tak ako sa obvykle lusknutím prsta z človeka nestáva jadrový fyzik, ktorý môže kľudne ovládať aj jadrovú elektráreň, ani z kresťana sa obvykle hneď nestáva človek s Charakterom Pána Ježiša, Ktorý za tri dni zmenil svet.

Bežne to začína nejakým náboženstvom, čo je predsalen niekedy lepšia príprava na ďalšie kroky ako žiadna. Ale k Znovuzrodeniu, ktoré Pán Boh nastavil ako zákonitú podmienku pre návrat Domov, obvykle cesta nebýva ani ľahká ani krátka. Občas Pán Boh robí zázraky u veľmi pokročilých duší, napr. z dedinského chlapca bez vzdelania sa stane geniálny matematik, alebo človek, ktorý v tomto živote nikdy nechyroval o Pánovi Ježišovi pri prvom Dotyku Živého Boha tak veľmi sa chce zmeniť, až sa hneď znovuzrodí až k dokonalému a (svätému) človeku. Ale u väčšiny ľudí sa to nedeje tak rýchlo. Aj na svetskej škole treba obvykle dlhé roky študovať. A na duchovnej škole (čo je vlastne ľudský život, resp. kozmický sled inkarnácií) sa podľa môjho presvedčenia študuje aj viac životov. Je to pre väčšinu tzv. zemských ľudí dlhá a náročná cesta. Skôr je smutné, že dnešné rozumovo prešpekulované náboženstvá ponúkajú rýchlu, akúsi univerzálnu bezúsilnú cestu, chcú Božské prispôsobiť zemskému a tak to potom aj vyzerá - navonok je to pekné, žiarivé a všetko si to hovorí sväté, ale ináč je to krok do prázdna, náboženskí vodcovia budú mať ťažší súd. Ale Kristus velí:

"A vravel všetkým: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a kto by ztratil svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni. Lebo čo prospeje človekovi, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil alebo utratil?!" Lukáš 9:23-25

-   -   -

Kto sa dal na vojnu, nemal by sa sťažovať, pretože je jasné, že náš Cieľ stojí za to! Nazdávam sa, že ide o záchranu vedomej existencie človeka, Pán Ježiš hovorí o duši, aby sme sa v živote starali a robili veci predovšetkým s ohľadom na dušu, až potom telo. Ľudstvo má tieto prirodzené sebazáchovné hodnoty prevrátené, bezpochyby zákonite smeruje k obrovskej katastrofe. A potom načo je vzdelanie, načo je veda, keď je civilizácia na pokraji zániku? A načo je človeku majetok, deti, rodina a celý blahobyt, keď bez určitého Poznania vlastne všetko si tvorí len na úplnú záhubu? Nie je náhodou akási depresia či iný extrém - to utápanie sa v ustavičnej práci len akási zástierka pred hľadaním Pravdy? Myslí si snáď človek, že bude ospravedlnený, ak sa stihne na poslednú chvíľu vyspovedať, či podľa nariadení cirkvi chodiť do kostolíčka a dodržiavať náboženské predpisy? Kto je vlastne Najvyššia autorita, cirkevné predpisy, alebo Vznešená Pravda z Biblie, Ktorá JE jasnejšia nad jas Slnka?

"A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie." Ján 3:3

-   -   -

Ak má niekto iný cieľ, ako sebazáchranu, ťažko získa energiu potrebnú na vlastný prerod! Je pochopiteľné, prečo niektorí boháči rozdávali majetok, ak cítili, že ich na tejto Ceste oberá o čas a o energiu. Zbohatli potom oveľa viac, kiež by sme mali viac takýchto boháčov! Možno, v deň Súdu, kedy bude Boh rozhodovať o pokračovaní alebo zničení našej duše sa bude brať ohľad na to, či človek robil všetko podľa svojich možností a schopností. Ak by mal každý podrobne skúmať sám seba, najskôr by dospel k záveru, že je ťažko porušený, lebo väčšina západnej civilizácie to prehrala na celej čiare. Mali sme perfektné možnosti a klamali sme si, že na Boha nemáme čas! Ako keby nás On potreboval! Nechal nás tak, keď sme Ho my nechali - ľudstvo je ako pes, ktorý sa utrhol z reťaze. Človek od malička (od určitého veku u ľudí s vyšším IQ možno už od 5 rokov) hľadá svoj vlastný prospech a už len kdesi okrajovo je pre neho láska a Boh! A pritom by to malo byť presne naopak. Nečudujem sa, keď sa povie, že človek pochádza z opice, možno, že aj z iného zvieraťa... Lebo zviera si neuvedomuje skutočné súvislosti a človek si ich niekedy radšej nechce uvedomiť, lebo sám pred sebou by vyzeral horší ako zviera. Tento strach zo Svetla je potrebné prekonať.

Pozvať Božieho Syna - Pána Ježiša Krista do svojho života môže človek kedykoľvek a hocikde. Ale potom už človek nikdy nebude mať pokoj, pokiaľ v jeho živote bude existovať hriech. Ale bez Pána Ježiša Krista je to iba život blázna! Blázon nevie, že sa rúti do priepasti a kľudne sa ďalej zabáva. Už nie je schopný kôli láske dostať ani frčku do nosa! (No, aj preto sú už takmer celé štáty s výnimkou prisťahovalcov single a vymierajú) Je smutné, že takto žijeme a hovoríme si civilizácia, pretože väčšina ľudí je tu naozaj duševne chorých a tvária sa normálne, dnes majú celé inštitúcie, súdy, úrady aj armády! Blázni rozhodujú dnes aj o duševnom zdraví!

Môžete uveriť ich hre, že život bez Boha iba na základe rozumu a pravidiel je normálny (tzv. veriť "faktom", veriť vede je viera v ilúziu) ale sú to len výmysly ľudského rozumu, v podstate výplody chorej duše zaobalené do pozlátka vedy či nejakej racionálnosti - to znamená ilúzia, že by to tak malo byť a že takto to môže fungovať. Medzitým vlastne umierajú ľudia, ale ilúzia vraví, ako keby na racionálnych ani nemal prísť rad! (To sú tí, čo sa snažia zachrániť vlastnú dušu a radšej idú s prúdom. Poslúžili v pohode každému dočasnému vodcovi, keď sa zdalo, že ich vyvolený bude pánom sveta. Ak by sa ním stal, zbavil by sa ich) A ak sa propaganda robí dokola, hovorí sa bláznivosti, neprávosti a zvrátenosti: právo, ochrana a fakty! Takto diabol ľahko zvodí do bludu - argumentuje fyzikou, matematikou, právom či zdravým rozumom, ale už nepovie, že sám rozum je krátky na uchopenie Pravdy ako takej! Teda Pravdu sa nemôžete dozvedieť, ani nemôžete mať Pravdu, pretože ak chcete poznať Pravdu, musíte Ňou Byť!

Znovuzrodiť sa, iba tak môžete žiť, pretože Pravda JE! Neprichádza "zvonka", ani okiaľsi z nejakého smeru, aj keď všetko sa tak rozumu a našim zmyslom môže zdať, nedávajú nám pravdivý obraz. Na ktorom mieste sveta nájdete koňa, na ktorom sedíte? Teda treba hľadať akési vnútorné pochopenie či už sveta alebo javov okolo seba, ale predovšetkým hľadať Boha, Lásku a samého seba, vhodná pomôcka sú biblické verše:

 

"A vravel všetkým: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a kto by ztratil svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni." Lk 9:23-24

A vravel všetkým: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. 24 Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a kto by ztratil svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni.
 
"Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!" II. Kor 6:2

-   -   -

1.) Nezištné a rozhodné nasledovanie Krista,
2.) Nesenie svojho kríža (držať hubu, nereptať)
3.) Duchovné znovuzrodenie sú tri základné podmienky spasenia

-   -   -


"Matka ma naučila všetku pravdu hľadať v Biblii." Nikola Tesla

-   -   -

"Bez Krista nemá škola cenu." Jan Amos Komenský

-   -   -

"Dôkladná znalosť Biblie má väčšiu cenu ako vysokoškolské vzdelanie." Theodore Rooselvelt, americký prezident

-   -   -

"Kto sa snaží o dobro a čistotu myšlienok, ten už našiel cestu k Najvyššiemu." MUDr. Ivan Rusnák

-   -   -

"Na vnútorný život človeka vplýva všetko, čo vidí, číta a počúva." Wiliam E. McCauley, kniha Súčasná kresťanská hudba