ČO MÔŽE POMÔCŤ PREŽIŤ

24.09.2019 10:08

Dom na skale a dom na piesku.

"Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci." Matúš 7:24-29 - Úryvok z veľkolepého diela zaznamenaného v Biblii - Kázeň na Vrchu - Matúš, kap. 5, 6., 7.

-   -   -

- V závere Kázne na Vrchu "Dom na skale a dom na piesku" nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme vlastne aspoň boli normálni a dobre sa pozreli na Jeho Slová, a veru aby sme sa snažili ich pochopiť!

-   -   -

Podobenstvo o desiatich pannách.

"Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzaly svoje lampy a vyšly vústrety ženíchovi. Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzaly so sebou oleja; ale rozumné vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. A keď neprichádzal ženích, podriemaly všetky a pospaly. Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu vústrety! Vtedy vstaly všetky tie panny a ozdobily svoje lampy. A bláznivé povedaly rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné odpovedaly a riekly: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si! A keď odišly kúpiť, prišiel ženích, a tie, ktoré boly hotové, vošly s ním na svadbu, a zavrely sa dvere. Potom na koniec prišly aj tie ostatné panny a hovorily: Pane, Pane, otvor nám! Ale on odpovedal a riekol: Ameň vám hovorím, neznám vás! Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy prijde Syn človeka."  Matúš 25:1-13

-   -   -

V Podobenstve o desiatich pannách nás Pán Ježiš vyzýva, aby sme sami kráčali k Nemu a chodili tak, aby sme Ho v ktorúkoľvek hodinu mohli privítať. Aj veľkí boháči ak budú hľadieť iba sveta, v jediný moment môžu ľahko skončiť ako duchovní bezdomovci! Ostatní si myslia, že na poslednú chvíľu môžu dať niečo "tam hore" doporiadku, alebo že svojou účasťou na náboženských stretnutiach robia Bohu službu, ako keby Svätý Boh - Samovládca a Pán Vesmírov nejakého červiačika potreboval!

Času je málo, čoskoro nadíde polnoc, iba kto má, tomu bude dané.

-   -   -

V príbehu môjho dobrého priateľa, ktorý sa jedného dňa ocitol v nemocnici, možeme priblížiť aj horeuvedené biblické verše. Jednému dobre prosperujúcemu človeku sa zo dňa na deň stala vec, že ráno chcel vstať a nemohol sa vlastne ani pohnúť. Príbuzní na neho hovorili, on ani nerozprával, možno aj preto, že sám bol v takom šoku, že o chvíľu zomrie. Samozrejme privolaní lekári robili čo mohli, ale tiež celkom nevedeli čo majú robiť, aj keď je to ťažké pripustiť, niekedy ani lekár nevie a musí sa tváriť že vie... Ležiaci človek vnímal bezmocnosť lekárov, nemohol povedať, že sa mu nejako ťažko dýcha, mal pocit, že sa začína dusiť a zrazu... 

Razom sa ocitol mimo svojho tela, existoval iba na úrovni citov, nemal žiadne geografické súradnice, videl svoje telo na posteli, videl lekárov, vnímal miestnosť ale - bol to, čomu títo ľudia hovoria "mŕtvy"! A dokonca to nebola ani žiadna neexistencia alebo tma po smrti, bolo to niečo oveľa horšie: - existujete a nemáte kam ísť, ste sami, veľmi sami. Ste duch, ale ak ste celý život vnímali iba hmotný svet, po odložení tela sa nemôžete v novom svete pohybovať - vôbec ten svet ani nevidíte! (ako hluchí, chromí a slepí) Ešte aj po takzvanej "smrti" môžu byť mnohí bohužiaľ aj takzvaní "veriaci" tak silno naviazaní na svoje mŕtve nepoužiteľné telo... A pre neveriaceho človeka alebo ignoranta je telo všetko, za čo sa považoval. Ale po takzvanej "smrti" telo je razom nepoužiteľné - mŕtve, rovnako ako myseľ. Iba ste. Je to presne ako v Biblii: vyhodení za dvere! Ateisti, ignoranti aj veľkí boháči a ľudia, ktorí sa o duchovný život nezaujímali vôbec, sa takto stávajú po takzvanej "smrti" ťažkí invalidi, bezdomovci a krypli, ktorí sa v novom svete niekedy nemôžu ani pohnúť, a nič nepočujú, ani nič okrem toho, čo už nemajú nevidia! Vlastne vidia iba stratu, cítia strach zo straty tela, obrovský strach z nemožnosti používať myslenie a takto majú zatvorené dvere do sveta živých. Ako by si uvedomovali, že nevidia a nepočujú. Ak boli k duchovnému svetu slepí a hluchí za pozemského života, potom ich nikto nemôže ľutovať, ak sa ocitnú na "druhom brehu" hluchí, slepí a chromí! Tam už nikto nepovie, prečo to ten Boh dopustí, pretože je jasné, kto je za takýto strašný žalostný stav človeka po tej jeho takvanej "smrti" zodpovedný! Aj toto môže spôsobiť absolútna ignorácia Biblie - starovekých svätých textov. Ľahkovážnosť či ľahostajnosť k svojej vlastnej duši je dôvodom, prečo svet šalie a požiera antidepresíva - duša cíti približujúci sa koniec, ale antidepresíva a materiálna hojnosť ešte umožňujú zdegenerovanému mozgu zažiť pocit nadvlády a kontroly nad láskou v duši a ešte chvíľu pokračovať v ignorantstve! (Snaha kontrolovať cit lásky v duši a uprednostniť úspech, peniaze alebo uprednostniť namiesto lásky rozum, schopnosti a múdrosť - to je vlastne Luciferská tendencia, ktorú má každý psychiatrický pacient). Ak príde milostivo zastavenie, nešťastie či problémy s osudom, ľudia sa pýtajú, prečo práve oni! Áno to je dobrá otázka: Prečo by mal práve ignorant dostať ešte jednu šancu na záchranu vlastnej duše, zastaviť sa, zanechať hriešny život, činiť pokánie a celým srdcom sa obrátiť k Bohu?

"Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky."

 ŽALM 118:1