ČO MÔŽEME UROBIŤ PRE VÍŤAZSTVO BOHA NA ZEMI (2.časť)

25.12.2019 20:50

"Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach." Efežanom 6:12 (pozri v. 6:10-20)

-   -   -
 
Na tých, ktorí sú bohatí a mocní, disponujú zbraňami, letectvom, tankami, a dnes už aj armádou autonómnych bojových strojov (roboticky ovládané zbrane a drony) jednoducho nemôžeme ísť ani s nožom, ani s pištoľou a dokonca ani so samopalmi. Je smutné, že niektorí a veru právom rozhnevaní (napr. Martin Daňo a Rudo Vaský) sa nechali uniesť, a chceli to riešiť roxorovými tyčami, alebo bum bum spôsobom! Áno, je to spôsob, ale nevedie k ohrozeniu vlády duchovných mocností, zabitie tela nevedie k zabitiu ducha! A nad tým by sa mali zamyslieť aj tí, ktorí niekedy vážne uvažovali nad samovraždou.
Zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádzame nesieme aj sami, ale nielen my, zodpovednosť nesú aj tí, ktorým bol zverený štát do správy, a dodnes sa nestarali, prečo ľudia majú 200 € dôchodky, z ktorých nemôžu prežiť, prečo sme z EÚ prevzali iba svinstvo - homosexualizmus a podporu projektov, ktoré ľudí poškodzujú a ubližujú (šírenie Wi-Fi, a rôzne primitívne nariadenia, čipovanie ľudí, podpora a dotácie z eurofondov v prospech biznismenov namiesto hľadania, nachádzania a realizovania projektov pre zlepšenie života obyvateľov, v prvomrade pozdvihnutie morálnej úrovne človeka až potom ekonomickej a inej)!
Ak dôchodca alebo invalidný dôchodca s 200-300 eurovým dôchodkom spácha samovraždu, je vlastne vodcami štátu nútený ku kriminalite a k násilným trestným činom. V normálnom štáte má každý človek dostatok peňazí na základné prežitie, na byt, na stravu, oblečenie. Lebo spoločnosť vychádza draho riešiť následky s tým spojené - bezdomovectvo, zúfalstvo, psychické choroby, pocit nespravodlivosti, hnev - z toho nevzklíči nič dobré a stojí nás to v konečnom dôsledu oveľa viac, ako zabezpečiť každému normálne živobytie (napr. zavedením minimálneho základného dôchodku 500-600 € - to sa má v prvomrade dotovať z eurofondov!!!!! Aké sme to moderné mesto s Wi-Fi, keď tu ľudia v noci mrznú na ulici a odrezávajú im omrznuté končatiny, koľko nás to ako spoločnosť stojí????) Lebo niekedy ľudia celý život pracovali a na starobu častokrát unavení a chorí musia špekulovať ako zohnať peniaze na základné potreby. Takí ľudia ak začnú predávať drogy alebo robiť trestnú činnosť, nenesú za to plnú zodpovednosť. Takže miesto demonštratívneho zatvrárania ľudí, ktorí ostro na patologickú situáciu v štáte poukazujú, by mali zároveň súdiť predstaviteľov vlády a dnes aj predstaviteľov EÚ za to, že sa nestarali o základné potreby občanov. O priblížení sa k životnej úrovni ostaných štátov už viac nepadne ani slova, morálnu úroveň nikto riešiť ani nechcel. Celá EÚ je biznis a možnosti pre tých, ktorí boli pripravení legálne parazitovať predstierajúc, že robia občanom službu.

Zbrane by sme mali mať, ale od predstáv, že pomocou zbraní odstránime tyraniu je potreba upustiť! Sú tu ešte bytosti démonské, ktoré v podstate ovládli Zem, a kadejakí židia, či skôr tí, ktorí sa za židov vydávajú, robia zlo, slúžia satanovi a židmi nie sú! Oni najvyššieho Boha a Jeho Syna Pána Ježiša Krista nectia, sú to služobníci démonských mocností. Je to zvláštne, ale víťazstvo nad duchovnými mocnosťami temna, ktoré zásadným spôsobom už tisícročia ovládajú svet sa dá dosiahnuť jedine tak, že najprv v sebe zvíťazíte nad každou temnotou. Víťazstvo je v sebe, v každej situácii uchovávať lásku, rozvíjať a budovať ctnosti a snažiť sa o dobro a čistotu myšlienok. Je to strašný boj, možno niekedy budete mať pocit skutočnej vojny, pretože démonské bytosti, ktoré z vášho hnevu, vášní, túžob, nespokojnosti, chorôb a nešťastia nasávali životodárnu energiu, zrazu z jednej "kontrolky" uvidia, že vaša jednotka im prestala dodávať prúd, a to je boj, v ktorom sa máte naučiť víťaziť. Oni to nebudú chcieť nechať len tak, na mnohých z vás satan pracoval dlho a dostal vás do bludného kruhu, kedy ste sa vlastne pre démonov stali iba zdrojmi energie. Chcete z toho von? Chcete lepší svet?

Tak ako sa démoni živia tmou a zlými a temnými vecami, alebo akýmsi "vyžarovaním" uvoľnujúcim sa z utrpenia, trýzne, otroctva a prelievaním krvi, zrejme na opačnom princípe stoja bytosti Svetla, ktorých žiarenie môžete prijímať tým viac, čím je vyššia vaša láska, morálna úroveň a vnútorná čistota. No a dostávame sa k skutočným zbraniam, pomocou ktorých Gándhí porazil armádu perfektne vyzbrojených Angličanov. Teda ľudia sa majú ozbrojovať strelnými zbraňami na svoju obranu, ale duchovnými zbraňami na útok a oslobodenie Zeme od démonských bytostí, ktoré sa tu usadili a podobne ako utečenci obsadujú Zem.

Každá iskierka svetla, aj to najmenšie dobro, ale predovšetkým každodenná vytrvalá práca je veľmi dôležitá! Či už štúdium a snaha o pochopenie svätých kníh, Biblie a iných kvalitných kníh, modlitba, meditácia, akýkoľvek čistý spôsob navýšenia kapacity vnútornej energie! Žiadne umelé spôsoby ako drogy, mágia alebo iné skratky, na to rýchlo zabudnite, aj biela mágia je mágia, rýchlo preč od toho!

Veľmi závisí na každom z vás. Je tak veľmi dôležité, čo budeš každý deň robiť, ako budeš zmýšľať, konať, ako budeš na sebe pracovať, aké si stanovíš ciele. Je to vlastne veľmi jednoduché, ide o vedomé rozhodnutie, či skôr prosbu o dovolenie slúžiť Najvyššiemu Bohu, most pre získanie takéhoto povolenia vytvoril Pán Ježiš Kristus. Ale si to treba dobre rozmyslieť, lebo záujmy Najvyššieho Boha - Stvoriteľa Vesmírov, sa nie vždy budú zhodovať s vašimi záujmami, a keď začne zúriť boj a pošlú vás na preskúšanie, býva to niekedy dosť náročné. Je tu pre vás možnosť poznať, aký je skutočný svet, že naozaj existujú duchovia a vo Vesmíre prebieha konflikt síl Svetla a síl temna.

Každý deň robíš niekoľko zásadných rozhodnutí: ako minieš, alebo ako investuješ peniaze a do čoho: či na podporu síl Svetla, alebo na posilnenie temtnoty (tabak, alkohol, drogy a ostatné veci, ktoré živia diablov, napr. tuhý fajčiar, pijan alebo užívateľ drog je vlastne pre diablov zdroj energie) Rovnako diablov živí aj smútok, hnev, lakomstvo, závisť, chtíč, závislosti, zloba a ďalšie zlé veci.

Ak sa pevne rozhodneš stáť na strane Boha, zistíš, že svet je iný ako si si myslel, (iný ako sa dá vypovedať alebo napísať) a uprostred ťažkých duchovných bojov musíš čeliť neviditeľným nepriateľom, ktorí sú rovnako skutoční ako ozbrojení vojaci. Porážka alebo neopatrnosť - t.j. "prispatie na stráži" môže znamenať aj smrť. To, čo je v Biblii, to nie je napísané na srandu: "Bdejte, Buďte triezvi, Bdejte, lebo neviete dňa ani hodinu...Bdejte!"

Keď si ľudia zvyknú bdieť, už nebude také ľahké človeka zotročiť, bytosti svetla budú môcť cez nás robiť inú prácu, lebo povedal by som, že ich niekedy až príliš zamestnávame. Ak by sme boli čistí a silní, môžeme s Božou Pomocou zvíťaziť a oslobodiť Zem! Je dosť trápne, že v našom storočí sa vedú neoprávnené vojny a vôbec existujú bezdomovci, bieda, hlad a utrpenie spôsobené modernou civilizáciou! Ale ak majú ľudia iné ciele a myšlienky a chcú inú vládu ako Boha, prípadne žijú, akoby Boh ani neexistoval, potom sa chaosu, ktorý na tejto planéte vďaka pokroku vznikol, sa vôbec nemôžeme čudovať...

Diabli pracujú každý deň aj niekoľko hodín - a darí sa im presadzovať ich ciele, takže začnite na sebe a na presvetlení Zeme a Vesmíru pracovať aj Vy každý deň aspoň niekoľko minút, keď má deň 24 hodín, obetujte Bohu, ľuďom a sebe aspoň 1 hodinu! Ale nie ako obeť, ale ako skutok - prejav lásky k Bohu, k ľuďom, k sebe. Máte za 24 hodín vyčlenenú aspoň 1 hodinu pre seba na niečo dôležité, na čom skutočne záleží? Prosím vás začnite, lebo najprv to potrebujete Vy. Ako ľudstvo sme doteraz nemali spoločný cieľ, a to je našou úlohou, urobiť zo Zeme hviezdu, nech je viac svetla vo Vesmíre! Áno.

"A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu." Ján 3:19-21