ČO PRICHÁDZA NA ZEM

24.04.2018 17:35

Kúkoľ

"Predložil im aj iné podobenstvo povediac: Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý zasial dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkoľa medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. Keď potom vzrástla bylina a doniesla plod, vtedy sa ukázal i kúkoľ. A pristúpili sluhovia hospodárovi a povedali mu: Pane, či si ty nenasial dobrého semena na svojom poli? Zkadiaľže má tedy kúkoľ? A on im povedal: Človek nepriateľ to urobil. A sluhovia mu riekli: Či chceš tedy, aby sme išli a sosbierali ho? A on povedal: Nie, aby ste snáď sbierajúc kúkoľ nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice. Nechajte oboje spolu rásť až do žatvy, a v čas žatvy poviem žencom: Soberte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu svezte do mojej stodoly." Matúš 13:24-30

 - - -

Už v roku 2017 som si všimol, že kruh sa začal uzatvárať. Na tejto planéte dochádza k akémusi deleniu zrna od pliev, jednoducho spomínaná biblická žatva je tu. Človek ktorý sa nezačal zaujímať aspoň trochu o Božie veci pred rokom 2017, ak nedošlo u neho k aspoň čiastočnej zmene charakteru, ostal v starých koľajach, akoby stále hlbšie a hlbšie zapadal do bahna. Charakterové nedostatky týchto ignorantov sa postupne zosiľujú až do takej miery, že sú hrozbou pre ich vlastné telá. Teraz už bude veľmi ťažké pre nich využiť šancu, ktorá sa im toľké roky ponúkala. Ak nenájdu v sebe dosť odvahy a nezačnú sústrediť všetku svoju energiu na nápravu svojho porušeného vzťahu s Bohom, svoje telá úplne zničia. Keď vidia, ako ďaleko sú ostatní, ktorí aspoň trochu na sebe pracovali, takíto ignoranti už by pomaly museli začať šprintovať, aby ešte stihli dosiahnuť bod, kde je ešte možnosť záchrany, no oni už radšej ani nezačnú bežať a ich nenávisť voči ľuďom rastie ako vzdialenosti medzi nimi. Osud bezbožníkov a modlárov je spečatený. Museli by spraviť bleskový obrat späť k Pravde a ako o život bežať do bezpečia k Pánovi Ježišovi Kristovi, čo už mnohí z nich kôli putám rozumu nedokážu aj keď tušia, že by im to mohlo ešte zachrániť život. Ich duch to cíti, aj preto na Zemi vzrastá agresivita. Predpokladám, že situácia sa vyhrotí do takej miery, že bude pre človeka neznesiteľná. Snáď vtedy, keď Pán Boh uvidí, že už na Zemi naozaj nie je možné vydržať, potom príde Boží zásah. Obávam sa však, že diabli, ktorí sa vydávajú za mimozemšťanov, chystajú falošnú mimozemskú inváziu. Najskôr len odhodia masku ľudskosti a demokracie a budú tvrdiť že sú mimozemšťania a chcú len spraviť poriadok. Podľa mňa, zločinci, ktorí dnes vládnu svetom a takmer úplne všetci doradu uctievajú Lucifera, nie sú žiadni reptiliáni ani mimozemšťania, ale sú to satanské bytosti. Svoj zhubný vplyv očkujú ľuďom už od detstva, jednak prostredníctvom vakcín a ďalej aj prostredníctvom internetu, televízie a hudby. Takto naočkovaný človek, s poškodeným mozgom od vakcín, vychovávaný facebookom a reality show, so slúchatkami v ušiach ťažko ucíti jemné volanie duše. Tento vplyv častokrát človeka úplne pohltí, dovedie až k samovražde, v lepšom prípade do situácie, kedy zistí, že vlastne takmer všetky jeho idoly, myšlienky a názory boli v základe falošné, mŕtvolné. Toto máloktoré ego znesie, niekedy si radšej vyberie smrť a takýmto spôsobom vlastne nedobrovoľne prijme očistenie od nánosov bahna, prehnitých myšlienok a názorov, ktoré prijal za svoje a ktoré spútavali jeho dušu. Niektorým, obvykle takzvaným "odborníkom" býva ponechaná možnosť svoje zvrátené názory niekedy až do smrti obhajovať, no takmer každému je daná možnosť poznať Pravdu. Všimnite si napríklad, že nikdy neskúmajú Slovo Pána Ježiša Krista, namiesto toho tvrdia že nikdy neexistoval, alebo úplne spochybňujú dôveryhodnosť Biblie ako takej. To vidíme aj u rôznych smatanov a ďalších zástancov oficiálnych dogiem v bežnej praxi, verifikujú a skúmajú vždy (ne)dôveryhodnosť zdroja, nie tvrdenie samotné, ktoré ich ani nezaujíma, pretože Pravda ako taká ich rovnako nezaujíma.

Pravda ako taká nemôže byť vypovedaná ani nijak rozumove dokázaná, je možné ju pochopiť iba citom. Je najvyšší čas začať používať a rozvíjať cit, napr. modlitbou bez slov, alebo meditáciou, sústredením sa s láskou na stred svojej bytosti, na Zdroj, na Prameň JA. (kúsok od stredu hrudníka doprava) Bdelý kontakt so svojou dušou je úplne prirodzený a samozrejmý. Ako most pre človeka, ktorého od Boha oddeľuje dnes veľká priepasť, bolo ľuďom dané Meno Pána Ježiša Krista. Ešte chvíľu je brána k tomuto mostu otvorená!

Práve teraz je pre mnohých posledná šanca pozvať Pána Ježiša Krista do svojho života a poprosiť Ho o vedenie a pomoc, o nájdenie správnej cesty v živote, ktorá má zmysel a cieľ. Každý sám rozhoduje o svojej šanci najbližšie udalosti prežiť.

 - - -