COVID AKO AGENDA NA ZNÍŽENIE POČTU ĽUDÍ, SATANSKÉ PLÁNY KROK ZA KROKOM / COVID AS A DEPOPULATION AGENDA, SATANIC PLANS IN DETAILS (SK, CZ, ENG)

16.04.2021 12:29

"Lebo nie je ničoho tajného, čo by nemalo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa nemalo zvedieť a vyjsť na javo." Lukáš 8:17

"For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad." Luke 8:17

- - -

Je čas dať sem toto výnimočné video znova, aby sme presne videli, ako veci idú podľa plánov. Väčšina ľudstva, ktorí nemajú Božieho Ducha, ľahko podľahla podvodu s koronavírusom a začali si podkopávať imunitu rúškami, riskovať zdravie testami a posledný úder propagandy je vakcína / Step by step revealing satanic plans: VIDEO ENGLISH+CZsubs

https://www.facebook.com/jan.rasputin.7/videos/772826523499136/

LINK ULOZTO:

https://uloz.to/file/3SD9mo4FvVtj/ghana-o-kovidu-mp4

Poznámky z videa / Notes from video:

05:13 - Preháňajte úmrtnosť tým, že budete spojovať úmrtia na koronavírus s úmrtiami na iné ochorenia, aby ste udrživali strach a poslušnosť na maximum / overhype the mortality to keep the fear and compliance at maximum

06:31 - Udržujte karanténu (lockdown) čo najdlhšie aby ste zniťili ich ekonomiku / Keep the public quarantine as long as possible to destroy their economy

06:43 - lockdownom prerušíme výrobu a dodávky a začneme obdobie hromadného nedostatku potravín / lockdowns will break down the supplies and this will start mass food shortages

06:52 - potierajte a útočte na každú liečbu, ktorá sa objaví a hovorte im, že jediná možná liečba je očkovanie / attack any potential treatment and tell them vaccination is the only salvation

06:54 - Chcú oslabiť váš imunitný systém nosením rúšok tým, že sa nedostanú do styku s baktériami iných ľudí / with masks they want to harm population, masks deflects immunization

12:33 - "ČO MUSÍ UROBIŤ CIRKEV/KRESŤANIA? POSTAVIŤ SA PROTI NIM! / WHAT IS THE CHURCH/CHRISTIANS SUPPOSED TO DO? TO RESIST THEM!

15:17 - chcú, aby ľudia začali zomierať / they want people die