DANIIL ANDREJEV: SILY SVETLA SÚ PRIPRAVENÉ PRÍSŤ NA POMOC

26.02.2020 10:06

"Sily Prozreteľnosti sú na stráži vždy. Vždy sú pripravené prísť na pomoc každému z nás. Stále pracujú na každom z nás - na jeho duši i na jeho osude. Každá duša je kolbiskom ich boja s démonickým princípom a celý život duše je nepretržitým reťazcom volieb zosilujúcich alebo paralyzujúcich pomoc zo strany svetlých princípov.

Duša je podobná pútnikovi idúcemu cez vratký most. Z druhého brehu sa k nemu vzťahuje pomocná ruka, ale aby pútnik mohol pomoc prijať, musí aj on sám tiež natiahnuť ruku. Takto podávanou rukou v ústrety silám Svetla je každá správna voľba, každý dobrý skutok a každé dobré hnutie duše vrátane modlitby." Daniil Andrejev - Růže Světa