DAŇO S VASKÝM VO VÄZBE, ROSTAS VINNÝ ZA CITOVANIE ŠTÚROVCOV

16.12.2019 20:03

"Lebo vy ste sa, bratia, stali nasledovníkmi cirkví Božích, ktoré sú v Judsku v Kristu Ježišovi, lebo aj vy ste pretrpeli to isté od svojich vlastných súkmeňovcov ako aj oni od Židov, ktorí aj Pána Ježiša zabili aj svojich vlastných prorokov aj nás prenasledujúc vyhnali a Bohu sa neľúbia a sú protivní všetkým ľuďom a bránia nám hovoriť pohanom, aby neboli spasení, aby vždycky doplnili svoje hriechy, ale náhle prišiel na nich hnev Boží ku koncu." 1. Tes. 2:14-16

-   -   -

Martina Daňa a Rudolfa Vaského podľa tohoto článku dnes vlastne odriflovali do väzby.

Zakladateľ a šéfredaktor mesačníka ZEMAVEK Tibor Eliot Rostas bol kôli citáciám Štúrovcov v článku KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI odsúdený na pokutu 4.000 €. Tibor Rostas sa vyjadril: "Nie je prípustné, aby sme platili 4.000 € za citovanie našich dejateľov."

„Obžalovaný je trestaný za hanlivý článok proti židom,“ povedal s tým, že k publikovaným protižidovským citáciám sa Tibor Eliot Rostas hlási a považuje ich za správne.

„Postihovaný je práve za tento svoj prejav,“ zdôraznil sudca. Podľa súdu sa však napísaním článku, napriek tomu, že je hanlivý, nedopustil obžalovaný podnecovania nenávisti.

„Súd nezistil existenciu úmyslu podnecovať,“ uviedol sudca s tým, že v danom článku chýbala výzva, ktorá je súčasťou skutkovej podstaty podnecovania.

https://www.infovojna.sk/article/video-sudca-odsudil-sefredaktora-zemvek-za-extremizmus-a-z-pojednavacej-miestnosti-vykazal-harabina-ktory-ho-oznacil-za-sorosovho-mopslika

Poznámka Biblik: čo by sa stalo, keby nás začali zatvárať do gulagov a popravovať? Zatiaľ je to o nejakých žalobách a rozsudkoch, pri ktorých sa zúčastnení musia tváriť, že ten súd alebo proces je normálny. Maximálne nejaké akcie, kde vás policajti predvedú šermujúc so zbraňami. Pekné svetlo to vrhá na sudcov a policajtov, potom ich berte ináč ako opilé prostitútky, majte k nim úctu, k verejným činiteľom na úrovni bláznov a prasiat! Rovno posaďte za sudcu špinavého spitého bezdomovca a chcite, aby sme mu vzdávali úctu! (keď je pološvihnutá Gréta nejaký verejný činiteľ, aj opilý bezdomovec rýchlo môže byť sudca) Ak takéto alebo podobné procesy aký je ten s Rostasom vôbec prebiehajú, každý právnik a zvlášť sudca by sa mal voči tomu ohradiť. Ak by sa nejakí "progresívni" dostali k moci, neoboľševický teror v záujme lepšej budúcnosti je tu razom spustený a médiami prezentovaný iba ako dočasné nutné zlo pre nastolenie nového globálneho poriadku! Už teraz je situácia taká, že aby vás neroztrhali, niekedy sa pred dnešnými sudcami či policajtami musíte tváriť, že ich jednanie je normálne. Aspoň kôli sebe sa pred nimi musíte tváriť, že ich beriete vážne. Ale všimnite si jedno: Ku človeku, ktorý vlastne nič nespravil, nabehne policajné komando a následne na to ho nejaký sudca uzná vinným za to, že citoval Štúrovcov. Čo by na lavici obžalovaných mal sedieť falošný svedok, na základe ktorého svedectva tam niekto tých policajtov poslal, sedí na lavici obžalovaných poškodený, ale tyran na neho ďalej žaluje! No, je to proces ako s francúzskym kráľom Ľudovítom XVI... Kráľ alebo ktokoľvek, čo nemal ten správny názor na revolúciu sa mohol sa brániť koľko len chcel, aj tak ho čakala gilotína.

Boľševici takéto divadlo nepotrebovali, nemali za hlavnú snahu zo židov urobiť nepriateľov štátu, chceli sa hlavne zbaviť oponentov a či to bol žid alebo kto, to bolo jedno. (veď súdruh Lenin vraj doma rozprával jidišom a K. Marx bol žid, odk. tu) Dnes sú tendencie nielen zbaviť sa oponentov, ale ešte aj vyvolať nenávisť voči židom, lebo to vyzerá, ako keby židia mali všetku moc a chceli, aby ich každý nenávidel. Je to v záujme židov? Ak by skutoční vládcovia chceli byť židia, je v ich záujme, aby ich ľud v každej krajine čo najviac nenávidel? Alebo sa tu nejaký démon snaží v prvomrade priživovať na emóciách hnevu a nenávisti? Nuž ale démoni sa odjakživa živia ako hlavným jedlom pôžitkom z krviprelievania, oni chcú nejakú skutočnú vojnu alebo akciu. Pri revolúciách a vojnách tečú potoky krvi. Ovzdušie vyzerá ako úsvit pred satanským terorom.

Ale kto sú to tí židia ktorých by sme mali haniť a nenávidieť? Sú to nasledovníci svojho Boha JeHuVaHa a tí, ktorí znajú Písma a sa snažia dodržiavať Jeho Prikázania, alebo sú to vrahovia a nepriatelia Pána Boha - Otca Stvoriteľa a Jeho Syna Pána Ježiša Krista? Lebo Boží nepriatelia sa hania sami, a ak sú Bohu odporní, a odporní sú aj svojimi snahami o svetovládu (pokus o vládu nad svetom = pokus o vládu nad Bohom). Sú na dosiahnutie svetovlády ochotní použiť všetky prostriedky? Ak áno, potom sú to židia, ktorí vyvolávajú vojny, konflikty a pretláčajú zvrhlosti, homopropagandu a zvrhlé zákony, ktorými práve súdia Rostasa, potom prečo všetci ľudia židov ako prenasledovateľov nevinných, zlodejov a vrahov právom nenávidia? Ten proces je fraška a skutoční židia by sa mali ozvať, že ich procesom proti Rostasovi hanobia! Ak je človek prísnejšie súdený, že povie niečo proti židom, potom podľa tejto logiky žida by ste mali prísnejšie odsúdiť ak sa dopustí nejakého zločinu, ale obidva prípady silno smrdia podnecovaním ku skutočnému rasizmu a k nenávisti. Veď Boh bude istotne súdiť ináč toho, kto znal Božie Prikázania a Písma a neuveril v Pána Ježiša, ako toho, kto neznal. Ale svetský súd sa musí snažiť o rovnosť medzi ľuďmi, ak zabije sudca, policajt alebo žid, za vraždu by mal na svetskom súde dostať rovnaký trest ako hocikto iný. Ale za články a citáty týkajúce sa židov ste ináč súdení, kto povie židovi "židovská sviňa" alebo černochovi "čierna sviňa" môže ísť preto k súdu, ale keď poviete Maďarovi "maďarská sviňa" nič sa nedeje. A to je vlastne legislatíva podnecujúca k rasizmu, lebo určité etniká majú výsostné postavenie, čím zákon a súdna prax podnecuje spoločnosť k nenávisti.