DAVID ICKE: KORONAVÍRUS JE PODVOD ELÍT (KRÁTKE VIDEO CZ ) AKTUALIZÁCIA 1 (Doplnené)

07.04.2020 21:42

David Icke: Koronavirus je monštruózny podvod elít, ktorým chcejú zničiť ekonomický systém...Koronavírus je len silnejšia zámienka ako klimatické zmeny...Výsledok tejto ilúzie epidémie bude zničenie malých podnikov a posilnenie tých veľkých...Súčasťou ilúzie je to, že ide o naliehavý problém, ktorý si žiada drastické kroky - teraz všetko zavrieme, bude karanténa, vytvorili ilúziu problému aby mohli predostrieť riešenie. Tým "riešením" je nová ekonomika, o ktorej sa zhodli v Davose, že do r. 2030 to budú potrebovať kôli klimatickým zmenám... (pozn. Biblik - tie klimatické zmeny robili títo hajzli a zamorovali Zem chemtrails. Zrejme nejakými satelitmi alebo zariadeniami typu HAARP stále zasahujú do počasia - to jasno niekoľko dní za sebou je rovnako podozrivé ako ustavične zastretá obloha)

Čte Martina: SUPER KRÁTKE VIDEO (KLIKNITE NA OBRÁZOK)

https://www.youtube.com/watch?v=gUZe8nzZh7s

 

AKTUALIZÁCIA 1x:

"Kto ovláda ropu, ovláda národy. Kto ovláda potraviny, ovláda ľudí." Mr. Henry žid Kissinger

Obávame sa, že môžu vyvolať také sucho, že kontrola potravín prejde výhradne pod korporácie. Chemtrails do istej miery sypú stále (prevažne v nízkej a strednej výške) a oblaky a počasie ide ovplyvňovať aj bez chemtrails, čo sme zistili vďaka tomu, že ustali masívne nálety. Klimatické zmeny už nie sú potrebné, vrstva chemtrails už nevytvára skleníkový efekt, ak máme aj vietor tak vonku sa dá existovať, skončil aj nárazový vietor vyvolávaný po masívnych náletoch, a dokonca máme aj normálne víkendy, a nebýva ani tá ustavičná hmla, vidieť oveľa lepšie do diaľky a nepadá ani ten podivný drobný dážď z akejsi oblačnej kaše porozbíjanej chemikáliami čo ustavične zastierala Slnko - masívne nálety sa skončili - zatiaľ. (neznamená to však, že Ficova vláda by nemala byť vyšetrovaná, pretože nálety chemtrails a naše trestné oznámenia, listy a maily, kde sme ich upozorňovali na poškodzovanie zdravia ľudí a ničenie rastlín a celej prírody títo hajzli slúžiaci cudzím mocnostiam dlhodobo totálne ignorovali. Teraz vládnu ešte tuhšie svine, ktoré ničia ľudí priamo) Ale do počasia sa podľa našich pozorovaní zasahuje. Vyzerá to na obrovské sucho. Samozrejme, budú sa dodávať GMO potraviny, ktoré ublížia najviac ľuďom, ktorí sa pred jedlom nemodlia. Teda si prosím vás zvyknite pred jedlom sa modliť, aspoň poďakovať Bohu, že zatiaľ niečo máte a ešte stále si môžete aj vyberať. Keď prídu GMO, veriaci ľudia budú mať o niečo vyššie šance na prežitie. Aj veci, ktoré nevidíte zásadne ovplyvňujú kvalitu jedla. Sami sa môžete presvedčiť, ak máte vycibrené zmysly, aký je napr. rozdiel keď koreniny a soľ pridávate do jedla lyžičkou alebo keď sa týchto vecí dotýkate. Na prvý pohľad to bude popri takomto detaile rovnaké jedlo, ale jeho kvalita bude výrazne iná.

Nejaké štruktúry jedla (napr. spomínaných korenín) sú ovplyvňované dotykom. A modlitba? Nazdávame sa, že modlitba pred jedlom môže ovplyvňovať určité štruktúry DNA. Buď modlitba ovplyvňuje vašu DNA, alebo určitú jemnú štruktúru toho jedla, preto, ak sa budú snažiť zamoriť svet GMO (geneticky modifikovanými potravinami) buď takýmto úplne normálnym spôsobom (napr. vzdaním vďaky Bohu pred jedlom) zmeníte štruktúru jedla alebo ináč ochránite seba od škodlivého vplyvu týchto satanských potravín.