DAVID WILKERSON: PODROBNÉ POKYNY A JASNÉ ROZHODNUTIA

26.11.2019 12:13

 rev. David Wilkerson (*19.5.1931 - † 27.4.2011)

"Božím zámerom je, aby sa každé jedno Jeho dieťa odovzdalo pod vládu a riadenie Ducha Svätého: "Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme [podľa Ducha aj konajme] (Gal 5:25) Inými slovami: "Ak žije v Tebe Duch, dovoľ Mu, aby Ťa viedol."

Ja som sa ešte nedostal k plnosti takéhoto nádherného života - no každý deň som stále bližšie k vytúženému cieľu. Verím, že verše 16. kapitoly Skutky apoštolov nám poskytujú jeden z najlepších príkladov toho, čo znamená chodiť Duchom. "Svätý Duch im [Pavlovi a Timoteovi] bránil hlásať Slovo v Ázii... (Nehážte perly sviniam, aby vás neroztrhali, pozn. red.) Pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil." (Sk16:6-7)

Tí, ktorí žijú Duchom Svätým, dostávajú od Neho jasné podrobné pokyny. Ak žiješ Duchom, potom Tvoj život nie je plný zmätku - robíš jasné rozhodnutia. Prví kresťania nepociťovali žiaden zmätok. Pretože pri každom jednom rozhodnutí, skutku, i pohybe sa nechali viesť Duchom. On k nim hovoril a viedol ich v každom okamihu života. Žiadne rozhodnutie neurobili bez toho, aby sa s Ním poradili. Vo všetkých častiach Nového zákona sú mottom Cirkvi nasledujúce slová: "Kto má uši, nech počúva, čo hovorí Duch!"

Spomínam si, ako som stál medzi Broadway a 7. Avenue, nariekajúc a dvíhajúc ruky k nebu. Duch Svätý mi vtedy povedal: "Presne v tejto oblasti vybudujem cirkev. Poslúchni ma Dávid, začni budovať Cirkev v New York City!

Cirkev na Times Square nie je dielom náhody. Je výsledkom jasných, podrobných pokynov Ducha Svätého!"