DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

09.04.2018 16:19

DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ - podľa vysvetlenia NICKA VUJICICA, tak ako som ich zapísal do poznámok:

 

DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

1.) JA SOM, Tvoj BOH, Jediný Živý BOH a budeš ma milovať z celého Tvojho srdca a najviac ako vieš.

2.) NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV, IBA MŇA. NEBUDEŠ SA KLAŇAŤ MAJSTROM ANI SOŠKÁM. (nebudeš sa klaňať a modliť ani k svätým, ani k anjelom ani k Márii, ani sa nebudeš spoliehať na kríže, ikony a sväté obrázky)

3.) NEVEZMEŠ MOJE MENO NADARMO.       

4.) BUDEŠ OSTRÍHAŤ SOBOTU, DRŽAŤ SOBOTU - siedmy deň v týždni, alebo aspoň jeden deň v týždni by mal byť výnimočný deň, deň odpočinku, kedy sa človek prestane zaoberať prácou a svojimi starosťami a venuje deň Bohu a sebe.

5.) POSLÚCHAŤ RODIČOV A VÁŽIŤ SI ICH, nech by boli akýkoľvek.

6.) NEZABIJEŠ, nebudeš nenávidieť, keď niekoho nenávidíš, zabíjaš ho v srdci.

7.) NEZCUDZOLOŽÍŠ - ani myšlienkou, koľko ženatých mužov chlípne pozerá na ženy! (Ale je to chyba aj žien, pretože tak ako sa dnešné dievčatá obliekajú a správajú, je zaujímavé, že prostitútky majú ešte prácu)

8.) NEPOKRADNEŠ (nebudeš kradnúť, ani cudzie myšlienky a nápady vydávať za svoje)

9.) NEBUDEŠ KLAMAŤ (ani nebudeš ľudí ohovárať)

10.) NEBUDEŠ ZÁVIDIEŤ  (nebudeš chcieť také auto, dom, ani nič z toho čo má druhý, pretože Boh Ti dal dosť, maj dosť na tom čo máš, pracuj čestne)

 

-    -    -

 

Domnievam sa, že najväčší hriech človeka je, že človek dnes už nemá ani záujem poznať tieto Božie zákony, ktoré boli ľuďom dané na to, aby boli šťastní a žili zmysluplný, naplnený a bohatý život. Primitívne duše hovoria: "Nehreším." Človek, ktorý má aspoň štipku sebareflexie, musí uznať, že podľa Božích prikázaní pred Bohom je každý vinný, v prvom rade ja sám. Božie prikázania sú v Svätej Biblii:

DEUTERONOMIUM 5. kapitola

EXODUS 20. kapitola