DEŠTRUKTÍVNY VPLYV HUDBY NA ŽIVOT ČLOVEKA (1.časť)

04.02.2020 23:26

Existuje hudba, ktorá človeka povznáša (napr.  tu ; naše články o hudbe nájdete tu)

no a samozrejme, že existuje aj hudba, ktorá človeka zráža dolu, či skôr udržuje ho na úrovni, na ktorej nemôže normálnym tempom rozvíjať cnosti. Miesto toho, aby sa človek postupne zbavoval nerestí a rozvíjal cnosti, dočasne (a to aj vďaka hudbe bohužiaľ opakovane) ostáva akoby zakonzervovaný vo svojom obvykle veľmi žalostnom vnútornom stave. Navonok síce vyzeráme ako ľudia, ale mnohí sme na úrovni duše na tom tak, že ak by to bolo vidieť, obklopovalo by väčšinu ľudí klbko hnusných hadov, ktorých by vliekli všade so sebou. Stav duše veľmi podstatnej časti ľudstva je žalostne biedny. Ľudia hrajú rolu otcov, matiek alebo rôzne iné úlohy v spoločnosti, v skutočnosti sú to však častokrát umierajúce duše, ktoré následky toho, čo dlho po trošičke siali, začínajú žať ak nie problémami so svojim vlastným osudom tak určite na psychickom stave svojich potomkov. (väčšinou obidvoje - problémy v živote rodiča, jeho vzťahy s vlastnými rodičmi a partnerom ak boli porušené a nehľadali sa duchovné príčiny, obvykle sa len rozvedú (utečú) a ďalej to už neriešia, ich deti potom mávajú už problémy vo vzťahu k sebe, ktoré rodičia chtiac-nechtiac už musia riešiť, beda im, ak zase utečú a ak sa teraz nebudú zaujímať o dušu svojho dieťaťa) Ich deti – ich budúcnosť sa rúca, nie je žiadna, alebo ak mali viac potomkov tak šance na prežitie rodu sú pri najoptimistickejších odhadoch maximálne 50-percentné, aj to za podmienky, ak sa aspoň jedno dieťa alebo aspoň jeden človek v celej rodine nech sa duchovne prebudí! Taký duchovne prebudený jedinec je požehnaním a nádejou pre celý rod a veru - aj pre celý svet! Oni však miesto toho, čo by mali dieťa alebo svojho príbuzného podporiť v štúdiu svätých kníh a v jeho snahách o poznanie Boha, svojimi názormi napr. “Biblia je židovská“ alebo “všetky náboženstvá sú zlé“ miesto toho, čo by mali ľudí pozdvihovať ešte ich zrážajú k zemi. Je smutné, že takí silno neobrúsení egosti ešte bývajú vedome alebo nevedome rôznymi lídrami, autoritami či duchovnými učiteľmi!

Existuje istá zotrvačnosť rodu, určité rezervy, je však veľmi málo ateistov, ktorí majú aspoň mierne nadpriemernú morálnu úroveň. Rodov, ktoré majú ešte vôbec nejaké rezervy je veľmi málo! Poznáte rody – vrátane všetkých príbuzných, kde sa vôbec alebo takmer vôbec nevyskytuje rakovina alebo kde neexistujú žiadne pretrvávajú psychické choroby?

Navonok môžete vyznávať akékoľvek náboženstvo, Boh hľadí na srdce. [1.Sam16:7] U tých, ktorí sa bežne pokladajú za kresťanov, v skutočnosti kresťania nie sú, o pravom náboženstve iba máloktorí za svoj život vôbec počujú. A ak aj počujú, ešte menej z nich začne Boha hľadať a nachádzať. A ešte menej z nich vydrží až do konca. Teda jedinou nádejou pre ľudstvo je hŕstka ušľachtilých a zároveň aj veľmi vzdelaných a v prvomrade duchovne plne prebudených ľudí, ktorí raz budú tvoriť nejaké normy, alebo budú mať u ľudí takú dôveru, že budú skutočnými lídrami. Oni budú určovať čo si bežný človek vlastne v obchode môže kúpiť, a dokonca aj to, aká hudbu bude možné vôbec verejne propagovať. Ich autorita bude taká, že budú tvoriť trendy, či skôr normy a vzory.

 

Druhú časť článku nájdete tu:

https://www.biblik.sk/news/destruktivny-vplyv-hudby-na-cloveka-ii-cast/