DEVJI: PREČO MILUJEM USA / DEVJI: WHY I LOVE USA. 10 NOBLE SIGNS OF AMERICANS (SK, ENG) (+ ORIGINAL ENGLISH TEXT BELOW) (SK, ENG)

24.11.2022 14:04

"It is better to succeed than to "win". Dr. David R. Hawkins
"Nesnažte sa "vyhrávať", ale uspieť!" Dr. David Hawkins

 

Desať vznešených znakov Američanov / 10 Noble signs of the Americans

"Som Američanka. Som rada Američankou! Toto slovo totiž podporuje a potvrzduje všetko, čo je krásne spravodlivé a radostné.

Desať znakov nás Američanov:

1.) Zbožnosť. Takmer všetci uznávame vyššiu moc nad nami, ktorá riadi osud človeka. Pôvodní obyvatelia sa modlia k "Veľkému duchovi" a s úctivosťou Ho spojujú s posvätným nebom a zemou.

2.) Tolerancia. Z Európy sem kedysi prišli kresťania a spísali si novú ústavu. Potom otvorili náruč a privítali ľudí z celého sveta. Teraz tu vedľa kostolov stoja synagógy, mešity a rôzne chrámy. Moslimovia tu môžu žiť svoje náboženstvo slobodnejšie než vo väčšine moslimských štátov. Sikhovia si môžu nosiť svoje turbany a židia svoje jarmulky.

3.) Vizionárstvo. Síce stojíme dosť pri zemi a užívame si materiálneho úspechu, ale zároveň sme rojkovia, ktorí si dovolia snívať nemožné. Vznášame sa do neba a hľadáme medzi hviezdami. Pristáli sme na planétach, kde celé miliardy rokov vládlo ticho. V medicínskej oblasti naše vizionárstvo doslova umožnilo slepým vidieť a chromým chodiť.

4.) Prosperita. Schopnosť Američanov pilne a s radosťou pracovať je základnou látkou, z ktorej je ušitý tento štát. Naša pracovná etika je vynikajúca. Sme najbohatším štátom sveta, ale naše deti začínajú ako pomocné sily v obchodoch a ešte behom školskej dochádzky chodia na brigády kosiť trávnik.

5.) Štedrosť. Najskôr nie je žiadny štát na svete, ktorý by nepocítil štedrosť Ameriky. Pomáhame pri zemetraseniach, povodniach a hladomoroch. Posielame peniaze, lieky, oblečenie a modlitby obetiam zo všetkých rás, farieb a náboženských vyznaní. Dokonca aj "nepriateľom". Vieme, že sme správcovia bohatstva a nie jeho majitelia.

6.) Húževnatosť. Američania majú obdivuhodnú schopnosť zvládať ťažkosti-nehody, bankroty a rozvody. Všetko opäť vybudujú na novo, nevysedávajú v tmavom kúte. Bojujú. 

pozn. red.: Američania sú zvyknutí "keep smiling", sú zvyknutí na pozitívne myslenie. Ak sračky stúpajú, kúpia si proste vyššie opätky a usmievajú sa ďalej. Tento postoj nie je silený, ide o návyk správne využívať energiu - správne "siatie". Potom, ak sa človek nenechá príliš dotknúť traumami, zlou situáciou, pokušeniami, neresťami a neúspechmi a neplytvá energiou na prílišný smútok a vyhýba sa hnevu, za 3 roky stihne zožať toľko, čo bežný človek bez návykov správneho myslenia za 10 rokov! Takto má Američan obrovský náskok, z jedinej pozitívnej myšlienky, "zo zasiatia" aspoň jedného dobrého semienka čo i len v mysli je mnohonásobná dobrá úroda! (podobne, ako z každej nesprávnej myšlienky je zlá úroda - človek je takto tvorcom svojho života ak to chápe, a stáva sa obeťou samého seba, ak to nechápe) Pozor aj na zbytočné slová a nadávky - Slováci, veľmi si špiníte plytkými, zbytočnými rečami a nadávaním "svoju záhradu"!

7.) Odvaha. 4-ročný chlapec od susedov jazdí po záhrade na skútri s prilbou na hlave. Moje tety v Indii prehnane ochraňujú ešte aj svojich 14-ročných synov! Akoby sa Američania rodili s extra porciou odvahy. Odvaha skrátka už nejako patrí do našej duše. Našim odvážnym duchom a zvedavosťou učíme svet, čo toto slovo znamená.

8.) Humor. Radi sa smejeme. Američana vo svete spoznáte tak, že to býva ten s najširším úsmevom, občas je ho najviac počuť a taktiež s ním najľahšie nadviažete komunikáciu. Američan naplní priestor svojou dobrou vôľou a snahou k nikomu nepristupovať ako k cudzincovi.

9.) Sebareflexia. Vzhľadom k tomu, aké postavenie vo svete máme, mohli by sme byť arogantní a ľahostajní k názorom druhých. My sme však ako deti, ktoré potrebujú, aby ich ostatní prijímali. Zamýšľame sa nad svojimi skutkami a myšlienkami, vytvárame komisie na posúdenie, diskutujeme v novinách, televízii aj pri zasadaniach mestkej rady.

10.) Prívetivosť. Ak sa vytratí prívetivosť, zoschne nielen jednotlivý človek, ale i celá Zem! Američanom sa však dostalo vzácnej vlastnosti prívetivej duše." Devji 2004
Zdroj / Source: kniha Dr. David Hawkins Pravda vs. Nepravda, str. 164-165   / David R. Hawkins - book Truth vs. Falsehood
ENGLISH:
10 Noble Signs of Americans (Devji 2004)

"I am an American. I love being American! All that is beautiful, righteous, and joyous in me is enhanced and affirmed by being American.
Ten traits mark who we are as a people:
 
1. GODLY: Almost all of us acknowledge that a power beyond us guides the swirling destinies of men; the Native Americans pray to a ‘Great Spirit’ and with a reverent heart tie it to the sacred earth and
skies of America.

 
2. TOLERANT: European Christians settled this land and wrote its constitution. They then opened their arms wide and welcomed people from the rest of the world. Now mosques, synagogues, and temples pepper the landscape along with churches. Muslims can worship more freely here than in most Moslem countries. Sikhs wear their turbans and Jews their yamakas.
 
3. VISIONARY: While we are an earthbound nation enjoying our material success, we are also an extraordinarily visionary people. We dare dream impossible dreams. We soar the skies searching the stars. We have landed on planets that lie shrouded in billions of years of silence. On earth, our vision in the healing arts will literally make the lame walk and the blind see.
 
4. PROSPEROUS: The capacity of Americans to work hard joyously is the stuff of which the wealth of this country is made. Our work ethic is unmatched. We are the richest country in the world, but our children start baby-sitting, bagging groceries, and cutting lawns when they are still in school.
 
5. GENEROUS: There is possibly no country on earth that has been untouched by the generosity of Americans. We respond to earthquakes, floods, and famines with compassionate hearts. We send money, medicines, clothes, and prayers to victims of every color and creed, and even to our ‘enemies’. We know that we are custodians of wealth, not its owners.
 
6. RESILIENT: Americans have an uncanny capacity to bounce back from adversity—accidents, bankruptcies, and divorces. They rebuild their bodies, businesses, and lives. They do not sit in dark corners; they fight back.
 
7. COURAGEOUS: A four-year-old in my neighborhood comes around the corner wearing a helmet, riding a scooter, and my aunts in India still hold on to their 14-year-olds protectively! Americans seem to be born with an extra streak of courage. It seems to be seared into our soul. We teach the world the meaning of the word with our daring spirits and our exploits.
 
8. HUMOROUS: We love laughter and life. You can tell an American abroad because he is generally the one who has the biggest smile, sometimes the loudest voice and laughter, and is the most approachable. An American will fill a room with his infectious goodwill and just will not treat anyone as a stranger.
 
9. SELF-INTROSPECTION: Occupying the unique position that we do in the world, we could be really arrogant and indifferent to people’s opinions. But we are childlike in our need for approval. We are a self- introspective people, we dissect our actions and thoughts, we form committees, and we discuss them in newspapers, television, and town hall meetings.
 
10. SWEETNESS: Countries, like people, become dry and arid if thequality of sweetness is absent from the souls of their citizens. Americans have been blessed with a rare quality of sweetness of the soul." Devji, 2004

SOURCE:
Dr. David R. Hawkins, M.D., book Truth vs. Falsehoood, page 208-210:  https://www.ysk-books.com/app/books/Truth%20vs.%20Falsehood%20How%20to%20Tell%20the%20Difference.pdf
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________

"It is better to succeed than to "win".
"Nesnažte sa "vyhrávať", ale uspieť!" Dr. David Hawkins

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Note Biblik: point 5.) GENEROUS - so many countries sure remember the generosity of U.S. Air Force and artillery:-)

 

Biblik.sk

POD TOUTO VLAJKOU BOJUJEME PROTI SATANISTOM A FAŠISTOM, POD ČERVENOU VLAJKOU BOJUJEME ZA SLOBODU A ZA NOVÝ, HARMONICKÝ ŽIVOT V NORMÁLNOM SVETE
 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

TEMPUS VERITATEM PARIT
čas rodí pravdu, alebo čas verifikuje pravdu.
alt. preklad: PRICHÁDZA ČAS PRAVDY!
THE TIME OF TRUTH IS COMING!

Prosíme vás o podporu / Please support:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963

Swift / BIC: FIOZSKBA

ĎAKUJEME. THANK YOU