DNEŠNÉ EVANJELIUM

25.02.2021 15:10
Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb? A keď si pýta rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci (Mt 7,7-12).
 
Nejde ani tak o prosenie, hľadanie, či klopanie, veď skôr či neskôr to vyjde (ako uvažuje patologický hráč)... Ide o to, o čo sa prosí, čo sa hľadá, na ktoré dvere sa klope. Sme tak „plní“, že už nevieme, čo by sme skutočne mali hľadať. Veľa sme hľadali, všetko sme vyskúšali, stáli sme pred nevyčísliteľným počtom dverí... ale... naše úzkosti a obavy nevyhasli: sme ako lovci hľuzoviek, ktorí „cítia“ stopu, ale zakaždým sa rozhodnú zmeniť smer.
 
Učiteľ nás vo svojej múdrosti pozýva, aby sme vedeli rozlišovať podľa zdravého realizmu. Ak sa pozrieme hlboko do svojho vnútra, zistíme, že naše rozhodnutia sú tak či onak poznačené našim sebectvom, túžbou vlastniť stále viac, byť čoraz dôležitejší, pred druhými vyzerať vždy lepšie, lebo „vy za to stojíte“ (ako nás presviedča ne-jedna reklama).
 
Pri tom všetkom však Učiteľ vidí našu schopnosť robiť dobro, robiť dobré a krásne veci. A tu nám ukazuje cestu: naladiť sa na Toho, ktorý je dobrý a učiť sa s Ním a ako On byť dobrí vo všetkom. Dáva nám aj zlaté pravidlo: nech je šťastie, blaho druhého kritériom tvojho šťastia, tvojich rozhodnutí. Tak, ako to Stvoriteľ urobil na počiatku dejín, aj ty sa staň ochrancom a správcom života a šťastia druhých, blaha tých ostatných.
 
Rob tak, aby ten, čo ťa stretne, sa mohol nadýchnuť dychom života a necítil sa odsúdený na žobrotu o prežitie. Neobmedzuj sa len na to, že dáš chlieb, čo je už dobrá vec. Je tu ešte jeden krok, môžeš ísť ďalej: sám sa staň chlebom.


Rastislav Dvorový