DOBA UPAĽOVANIA BOSORIEK

21.01.2019 11:13

"Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Lebo jako prší dážď a padá sneh s neba a viacej sa ta nenavracuje, ale napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu, a chlieb jediacemu, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem."  Izaiáš 55:9-11

-   -   -

www.biblik.sk/citaty

Tí, ktorí si častokrát hovoria kresťania, milujú namiesto Boha iba svoju predstavu Boha. Všetko ostatné, čo do ich predstavy nezapadá, považujú za hrozbu a snažia ju zničiť. Upaľovanie bosoriek je preto pochopiteľné, dialo sa tak s najlepšími úmyslami a do istej miery sa to deje dodnes. Podobným extrémom sú pokusy o vyhladnenie kresťanstva či náboženstva ako takého, aj tieto pokusy sú však zákonité - jedna strana chce vo svojich zvrátených predstavách len "čisté" náboženstvo, tá druhá podobne: len "očistiť" svet.

Tým najväčším zvrhlíkom a vodcom primitívnych fašistických ideí sa hovorilo najsvätejší, či najcnostejší. Aj občan Robespierre bol najcnostnejší, občan Marat, ktorý žiadal stotisíc hláv bol nazývaný "Veľký Marat", inkvizítorovi-sadistickému vrahovi sa hovorilo "Svätý Inkvizítor" a je tu ešte aj súdruh Lenin, a samozrejme Herr Hitler, Dobrý Anjel, atď....