DOČKÁME SA VYŠETROVANIA PÔVODU TZV. KORONAVÍRUSU? / IS THERE ANY INVESTIGATION OF THE ORIGIN OF SO-CALLED CORONAVIRUS? (SK, ENG)

11.01.2021 09:49

Predstavitelia WHO majú v krajine skúmať pôvod nového druhu koronavírusu, ktorý sa po prvý raz objavil koncom roka 2019 v stredočínskom meste Wu-chan:

https://www.teraz.sk/spravy/experti-who-pridu-skumat-povod-koron/519435-clanok.html

Poznámka Biblik: najskôr by do Číny ani nemuseli chodiť. Stačilo by začať skúmať obyčajný prach, z ktorého podľa nás väčšinu tvorí materiál rozprašovaný z lietadiel. Rozšírenie tzv. koronavírusu by mali štáty začať vyšetrovať aj ako možný teroristický útok. Ak bol niekto schopný rozprášiť vírusovú DNA, priorita sveta potom prísť na to kto je za tým a ako to urobil. Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak mu to prešlo raz, urobí to znova... Namiesto nič nevypovedajúcich plošných testov je tu úplne iná vec, ktorá by sa mala plošne skúmať: Ako posilniť prirodzenú imunitu? Kde je pôvod ochorenia? Kto a ako ho šíril/šíri? Ak k nárastu chorých došlo po plošnom testovaní, existuje nejaká súvislosť? Skúmal nejaký nezávislý úrad nezávadnosť testov?  (napr. vírusová alebo bakteriálna, príp. iná kontaminácia testovacích kitov, pretože niektorí ľudia skutočne ochoreli aj tesne po testovaní) 

 

ENGLISH:

BEIJING -- Experts from the World Health Organization are due to arrive in China this week for a long-anticipated investigation into the origins of the coronavirus  pandemic, the government said Monday:

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/china-experts-coming-thursday-virus-origins-probe-75170697

Note Biblik: They wouldn't even have to go to China! It would be enough to start researching ordinary dust, most of which we believe is material sprayed from airplanes. Spreading of so-called coronavirus should be investigated as a possible terrorist attack. If somebody was able to spread viral DNA, the priority of the world should be find who is behind it and how they did it. Because it's very likely that if they did it once, they will probably do it again... Instead of that meaningless mass-corona testing of people, there's a completely different thing that should be explored: How to strengthen our natural immunity? Where is the origin of the disease? Who and how can spread it? If the increased cases of sickness was after mass-testing, is there any connection? Was there any independent investigation that could proof safety of tests? (viral or bacterial contamination of test sticks, or other contamination - because in Slovakia an Czech republic we are sure, people were infected shortly after tests)