DOKUMENT: Vyhlásenie o odmietnutí nosiť rúško s odvolaním sa na právnu analýzu JUDr. Štefana Harabina

23.09.2020 13:29

Na základe právnej analýzy, vykonanej sudcom Najvyššieho súdu SR, JUDr. Štefanom Harabinom zo dňa 7. 9. 2020, odmietam nosiť rúško a iný prostriedok, zamedzujúci mi voľné a dostatočné dýchanie a prijímanie kyslíka, ktoré je bezpodmienečne nutné pre môj zdravý život. Podľa tejto právnej analýzyopatrenia hlavného hygienika, MUDr. Jána Mikasa z 3. 7. 2020 a z 28. 8. 2020, PRÁVNE NULITNÉ, t. j. NEVYMÁHATEĽNÉ!!!

“Osoba nenakazená koronavírusom, NEMÁ PRÁVNU POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO.”

Vyhlasujem, že aktuálne nemám príznaky ochorenia a ani som nebol v tzv. rizikovej oblasti.

Ak aj napriek tomuto môjmu vyhláseniu bude organizácia, jej zástupca alebo jej zamestnanec vyžadovať dodržiavanie tohto právne nulitného nariadenia, podám na organizáciu, zástupcu alebo jej zamestnanca trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu: trestný čin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, v súbehu s trestným činom obmedzovania osobnej slobody, trestným činom hrubého nátlaku a zasahovaniu do cudzích práv, a ďalších súvisiacich trestných činov!

V prípade protiprávneho konania verejných činiteľov, aj pre trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa. Ďalej upozorňujem na porušovanie Charty základných ľudských práv a slobôd EÚ, prijatej a ratifikovanej parlamentom a vládou SR, čo môže mať tiež trestnoprávne následky.

Toto vyhlásenie vydávam na ochranu zamestnancov a zástupcov firiem a organizácií.

Potvrdzujem, že som bol vyzvaný na použitie rúška, čo som z hore uvedených dôvodov odmietol.

Podpis:

................................

ZDROJ: infovojna.sk

Poznámka Biblik: pre mňa jediná vec, na čo sa môžem odvolať je nie svetský zákon, ale Boh. Boh nám dal slobodnú vôľu, rúška sú neodvôvodneným zásahom do osobnej slobody človeka. Nikto nemá právo vyžadovať od druhého nosenie rúška. Ak by sa nepokúšali zaviesť fašizmus, rúška v normálnom štáte môžu byť najviac odporúčané, nikdy nie vnucované! Kto sa bojí, môže si obliekať skafander, sedieť doma alebo chrániť sa ako chce. Rúška sú v rozpore s mojim náboženským presvedčením, považujem ich za znamenie šelmy zo Zjavenia Jána 13:16 (ryté znamenie=viditeľné, nie iba symb.; čelo je aj predná časť tváre. Možno bude nejaké digitálne resp. skenovateľné viditeľné tetovanie v súvislosti s očkovaním, ale rúško je pre mňa znamenie šelmy v každom prípade, rúško preto nosiť odmietam)

V Boji proti diablovi je účinná zbraň Kristov Kríž, ktorý je možné použiť aj ako meč: