DÔLEŽITÁ SPRÁVA

12.10.2017 14:44

Môj sen pokračoval.

Nádejný sa obzrel a zbadal Ignoranta.

"Pozri, ako ďaleko za nami je ten mládenec," povedal Kresťanovi.

Kresťan: "Vidím ho. Asi nestojí o našu spoločnosť."

Nádejný: "Ale som si istý, že by mu nezaškodilo, keby s nami držal krok." 

Kresťan: "Máš pravdu, no ručím Ti za to, že on si myslí niečo iné." 

Nádejný: "Verím Ti, ale nech je ako chce, počkajme ho." Tak aj urobili. Keď sa stretli, Kresťan sa ho spýtal: "Človeče, prečo tak zaostávaš?"

Ignorant: "Rád chodím sám. Radšej ako v spoločnosti."

Vtedy pošepkal Kresťan Nádejnému: "Nepovedal som Ti? Nestojí o našu spoločnosť. Ale keď už je tu, porozprávajme sa s ním." Obrátili sa na súputníka a opýtali sa ho: "Ako sa máš? Aký máš vzťah s Bohom?"

Ignorant: "Nazdávam sa, že som dobrý. Som plný dobrých pohnútok a myšlienok. A to ma teší."

Kresťan: "Aké sú to tie dobré pohnútky? Povedz nám o nich."

Ignorant: "Nuž rozmýšľam o Bohu a o Nebi."

Kresťan: "To robí aj satan." 

Ignorant: "Ale ja po Bohu a po Nebi túžim."

Kresťan: "No, to aj tí, ktorí tam podľa všetkého neprídu." "Žiada si a nemá duša leňocha, a duša usilovných sa vytučí." (Pr 13:4)

Ignorant: "Ale ja na to nielen myslím, ale všetko kôli tomu aj opúšťam."

Kresťan: "O tom pochybujem, lebo všetko opustiť je ťažšie ako si to vie kto predstaviť. Čo Ťa priviedlo k presvedčeniu, že si pre Boha všetko opustil?"

Ignorant: "Hovorí mi to moje srdce. Jednoducho to viem."

Kresťan: "Múdry Šalamún povedal: "Ten, kto sa nadeje na svoje srdce, je blázon; ale ten, kto chodí v múdrosti, unikne." (Pr 28:26)

Ignorant: "No ale ja sa teším na Nebo, a dúfam, že tam prídem."

Kresťan: "Ale na čom je položená Tvoja nádej? Aj tá môže byť klamná."

Ignorant: "Moje srdce a môj život sa zhodujú, takže moja viera je založená na dobrom základe."

Kresťan: "Kto Ti to povedal, že Tvoje srdce a Tvoj život sa zhodujú?"

Ignorant: "Mám predsa rozum."

Kresťan: "Ak Ti to nepotvrdzuje Božie Slovo, iné svedectvo nemá žiadnu cenu."

Ignorant: "Vari nemôže mať človek dobré myšlienky? A nemôže žiť dobrý život podľa Božích prikázaní?"

Kresťan: "Áno, môžeš mať dobré myšlienky, a dokonca aj žiť dobrý život podľa Božích Prikázaní. Lenže jedna vec je naozaj mať, a iná iba si myslieť, že to mám."

Ignorant: "Podľa vás, aké sú dobré myšlienky a aký je život podľa Božích Prikázaní?"

Kresťan: "Sú o nás samých, o Bohu, o Kristovi, atď."

Ignorant: "A aké myšlienky o nás sú dobré?"

Kresťan: "Také, ktoré sa zhodujú s Božím Slovom."

Ignorant: "A to sú aké?"

Kresťan: "Keď sa vidíme tak, ako nás vidí Boh. Napríklad Božie Slovo hovorí o ľuďoch toto: 

"ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného; niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha; všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného." (R 3:10-12)

"A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni." (Genesis 6:5)

"A Hospodin zavoňal príjemnú vôňu upokojujúcu a Hospodin riekol vo svojom srdci: Nebudem už viacej zlorečiť zemi pre človeka, lebo všetko, čo vytvorí srdce človeka, je zlé, od jeho mladosti, ani už viacej nepobijem všetkého živého, jako som učinil." (Genesis 8:21)

- Ak si o sebe myslíme toto, tak sú naše myšlienky dobré, lebo zodpovedajú Božiemu Slovu."

Ignorant: "Nemôžem uveriť, žeby moje srdce bolo také zlé."

Kresťan: "A preto Tvoje zmýšľanie o sebe samom nie je dobré. Ale dovoľ, aby som pokračoval. Božie Slovo súdi nielen naše srdce, ale aj naše cesty.

A znovu: ak sa naše zmýšľanie o našom srdci a cestách zhoduje so Súdom Božieho Slova, tak je dobré, lebo Mu zodpovedá."

Ignorant: "Ako to myslíte?"

Kresťan: "Nuž Bože Slovo hovorí, že cesty človeka sú krivé (Ž 125:5; Pr 2:15), nedobré a prevrátené. Hovorí, že ľudia idú zlou cestou a nepoznali cesty pokoja (R 3:17). Preto keď človek zmýšľa o svojich cestách, t.j. o svojom živote takto, sú to dobré myšlienky, pretože sa zhodujú so Súdom Božieho Slova."

Ignorant: "No, a aké sú dobré myšlienky o Bohu?"

Kresťan: "Tu platí to isté, čo som povedal predtým. Ak sa naše myšlienky o Bohu, Jeho existencii a vlastnostiach zhodujú s tým, čo hovorí Božie Slovo, potom sú dobré. Keď si neustále pripomíname, že On nás pozná lepšie ako my sami, že vidí i ten hriech, ktorý si my neuvedomujeme, že vidí aj naše najtajnejšie myšlienky, že naše srdce je pred Ním odkryté, že všetka naša spravodlivosť je v Jeho Očiach ohavná, a preto nestrpí našu nezávislosť a spoliehanie sa na svoje skutky, sme na dobrej ceste."

Ignorant: "A Vy si myslíte, že si neuvedomujem, že Boh vidí ďalej ako ja? Alebo, že by som sa nemal spoliehať na svoje skutky?"

Kresťan: "Ako to teda vidíš?"

Ignorant: "Neviem. Asi by som mal veriť v Krista, aby som bol ospravedlnený."

Kresťan: "Takže Ty veríš v Krista, ale nie si presvedčený, že to potrebuješ? Ty nevidíš svoj prirodzený, ani skutočný hriech, ale máš o sebe vysokú mienku? Z toho vyplýva, že nevidíš potrebu byť ospravedlnený Kristom. Ako potom môžeš povedať, že v Neho veríš?"

Ignorant: "Napriek tomu, čo hovoríte, je moja viera dosť dobrá."

Kresťan: "Aká je Tvoja viera?" V čo veríš?"

Ignorant: "Verím, že Kristus zomrel za hriešnych, a že budem pred Bohom ospravedlnený, lebo uzná moju poslušnosť Jeho Zákonu. A verím aj tomu, že Kristus svojimi zásluhami učiní svojmu Otcovi plnenie mojich náboženských povinností príjemným. Verím, že na ospravedlnenie to stačí."

Kresťan: "Dovoľ, aby som Ti dal odpoveď na toto vyznanie Tvojej viery.

1.) Je to viera, ktorú si si sám vymyslel, lebo o takej viere nie je v Božom Slove ani zmienka.

2.) Je zlá a falošná, lebo odmieta ospravedlnenie osobnou Kristovou Obeťou a pripisuje ju sebe.

3.) Podľa nej Kristus neospravedlňuje Teba, ale Tvoje skutky. A Teba, človeka, ospravedlňujú Tvoje skutky. A to je blud.

4.) To nie je skutočná viera. V deň Súdu Ti nepomôže, a dopadne na Teba Hnev Všemohúceho Boha. Skutočná viera ženie človeka ku Kristovi, pretože vie, že na základe Zákona musí byť odsúdený. Kristus svojou spravodlivosťou nerobí Tvoju "poslušnosť" príjemnou Bohu, aby si mohol byť ospravedlnený. Jeho priviedla poslušnosť Božiemu Zákonu na kríž, kde za nás vytrpel to, čo o nás tento Zákon vyžadoval. Pravá viera túto spravodlivosť prijíma. Jedinou nádejou človeka je prijať vierou Kristovu obeť, nechať sa obmyť Jeho krvou, a prijať od Neho čisté a nepoškvrnené rúcho spravodlivosti. To je Bohu príjemné."

Ignorant: "Čože? Vy tvrdíte, že sa máme spoliehať len na to, čo Kristus vykonal bez nás? Tak teda povodlí uzdu našim žiadostiam, a dovolí nám žiť tak, ako sa nám zachce? Veď potom stačí veriť, a nezáleží na tom, ako žijeme. Kristova spravodlivosť nás ospravedlní. To je predsa scestné učenie."

Kresťan: "Tvoje meno vystihuje Tvoju podstatu. Si naozaj Ignorant. Tvoja reakcia je toho dôkazom. Neuvedomuješ si, čo je to ospravedlňujúca spravodlivosť, a ako sa zachrániť pred Božím Hnevom. Nevieš vlastne nič ani o spasiteľnej viere v Krista.

Viera otvorí srdce človeka Bohu, Jeho Slovu, Jeho cestám a Jeho ľudu, a zoškliví mu hriech."

Nádejný: "Opýtaj sa ho, či sa mu niekedy zjavil Kristus?"

Ignorant: "Čože, vy veríte na zjavenia? Veď to je výplod pomäteného mozgu." 

Nádejný: "Prečo si myslíš? Kristus a Boh sú telesnému chápaniu skrytí. Nie je možné Ho poznať, len ak to zjaví Boh Otec" (Mt 11:27).

Ignorant: "To je tá vaša viera, ale nie moja. Avšak tá moja je aspoň taká dobrá ako tá vaša."

Kresťan: "Nemal by si o tom hovoriť tak ľahkovážne. Môj priateľ Ti povedal, že Pána Ježiša Krista nemôže spoznať nikto, len ak mu Ho zjaví Otec (Mt 11:27). A viera, ktorou sa človek drží Krista, je daná Jeho Mocou (Ef 1:18-19; 1K 12:3) Ale tak sa mi zdá, že Tebe je to úplne neznáme. Zobuď sa, a uvidíš svoju biedu. Bež k Pánovi Ježišovi Kristovi! Jeho Spravodlivosť Ťa môže zachrániť pred zatratením, lebo ON JE BOH."

Ignorant: "Idete veľmi rýchlo. Nevládzem s vami držať krok. Choďte napred, ja musím trochu zastať."

NEVEDOMÝ, ČI LEN PREDSA DOBROU RADOU TOĽKOKRÁT TI PONÚKANOU POHRDNEŠ? ODMIETNUTIE STANE SA TI ŤAŽKOU STRATOU, ZA SKUTOK TEN ZLO NA SEBA UVRHNEŠ. SPAMÄTAJ SA, ČLOVEK MILÝ, JA ŤA PROSÍM, DOBRÁ RADA STANE SA TI ZÁCHRANOU. KEĎ ODMIETNE SPASITEĽNÚ PRAVDU KTOSI, ZAVRHNUTÝ BUDE PEKLA ZA BRÁNOU.

Kresťan sa obrátil k Nádejnému a povedal: "Poď priateľ môj, vidím, že zasa musíme ísť samotní."


JOHN BUNYAN, kniha CESTA PÚTNIKA, Putovanie kresťana na vrch Sion I. (17. kapitola)

© MSEJK Bratislava, 2005: https://msejk.sk/