DÔLEŽITÉ POSOLSTVO (Kristus nemohol vlastne povedať ani všetko to, čo povedať chcel)

23.08.2021 11:15

"Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť." Ján 16:12
"I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now." John 16:12

- - -

Nie je možné slovami vyjadriť nesmiernu dôležitosť tohto Posolstva, uvedieme iba krátky citát, dole nájdete link na celú knihu. Je to zaujímavé, ale situácia je v posledné roky taká, že Roháčkových Biblií a POSOLSTVA GRÁLU je nedostatok... V iných obchodoch môžu byť podľa informácií od našich zákazníkov dostupné aj poškodené alebo vadné kusy. U nás kúpite knihy iba v prvotriednej kvalite, dostupné sú v počte niekoľkých kusov, čoskoro môžu byť úplne vypredané. Môžete využiť príležitosť.

- - -

Keby boli ľudia obrátili  svoje cítenie týmto smerom, boli by nakoniec dospeli duchovne k takej schopnosti, že by v priebehu ďalšieho vývoja boli od Božieho vyslanca s radosťou prijali božské posolstvo zo skutočne božského! Teda z oblasti mimo stvorenia, a tým tiež i mimo možnosť ich nazerania.

To by bola bývala normálna cesta!

Takto ale zostal ich vývoj stáť na prahu duchovného a pre chyby ľudí šiel dokonca opäť rýchlo späť.

Tým dozrel čas, kedy ako akt z núdze sa musel inkarnovať na zem silný vyslanec Boží v Ježišovi Nazaretskom, aby ešte nezrelému ľudstvu pomocne poskytol na osvietenie posolstvo z božského. Hľadajúci vo svojej nezrelosti sa toho mohli pridŕžať predbežne aspoň vo viere.

Z tohto dôvodu nezostávalo Synovi Božiemu, vyslanému na pomoc topiacemu sa ľudstvu, nič iné, než predbežne požadovať len vieru a dôveru v jeho Slovo.

Zúfalá úloha. Kristus nemohol vlastne povedať ani všetko to, čo povedať chcel.

Preto ani nehovoril o mnohých veciach, ako o pozemských opätovných inkarnáciách a inom. Stál v týchto veciach pred príliš veľkou duchovnou nezrelosťou. A sám smutne hovoril k svojim učeníkom: „Ešte by som vám mal mnohé povedať, ale vy by ste nerozumeli!   Teda ani učeníci, ktorí ho v mnohých veciach nesprávne chápali. A keďže sám Kristus už za svojho pozemského času vedel, že nie je svojimi učeníkmi chápaný, je teda jasné, že pri ďalšom rozširovaní jeho Slova pozdejšie vzniklo mnoho omylov.

A v týchto omyloch sa snažia ľudia, žiaľ, ešte dnes, húževnato zotrvať. Napriek tomu, že Kristus požadoval od vtedajších nezrelých ľudí len vieru v svoje Slovo, predsa od vážne usilujúcich žiadal, aby táto počiatočná viera stala sa v nich aj „živou“! To znamená, že vierou mali dôjsť k presvedčeniu. Lebo kto jeho slovo sledoval s dôverou, u toho kráčal duchovný vývoj zase dopredu. A takýto človek vývojom celkom určite pomaly prechádzal od viery k presvedčeniu o pravde toho, čo Kristus povedal.

Preto bude teraz Syn Človeka miesto viery požadovať presvedčenie! A to aj od všetkých tých, ktorí si chcú zachovať Kristovo posolstvo a predstierajú, že sú jeho nasledovníkmi! Lebo kto namiesto viery nemôže mať ešte v sebe presvedčenie o pravdivosti Kristovho posolstva, ktoré je jednotné a neodlučiteľné od Posolstva Grálu, ten ešte nedosiahol zrelosť svojho ducha, ktorá je potrebná na vstup do raja! Taký bude zavrhnutý!

Tu mu ani najväčšia rozumová múdrosť neumožní nejaké prekĺznutie! Prirodzene musí zaostať a bude stratený navždy.  ̶    ̶  

Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU https://www.biblik.sk/knihy/abd-ru-shin/