DONALD TRUMP: WE NEED HELP FROM GOD / DONALD TRUMP: POTREBUJEME POMOC OD BOHA (SK, ENG)

29.10.2020 13:13

It's clear what we have to pray for: For God's Help with removal of the satanic elities and their acolytes. And please God, let Donald Trump win the US elections! And let Almighty God bless and protects Donald Trump / Je jasné, za čo sa máme modliť: Nech nás Boh oslobodí spod vlády satanistických elít a ich prisluhovačov. A ešte aj za to, nech Trump vyhrá voľby a nech ho Boh ochraňuje!

DONALD TRUMP: WE NEED HELP FROM GOD

DONALD TRUMP: POTREBUJEME POMOC OD BOHA

https://www.youtube.com/watch?v=6ZhFztU3boA