DON'T BE JUST ANOTHER BRICK IN THE WALL / NEBUĎ MŔTVYM KAMEŇOM V MÚRE (SK, ENG)

14.12.2021 12:18

"Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh." Ezekiel 36:25-26

"A pokropím vás čistou vodou, a budete čistí; od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich ukydaných bohov vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa." Ezechiel 36:25-26

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

https://www.biblik.sk/obrazky/#dont-be-just-another-brick-in-the-wall-jpg1

People worshipping idols / ľudia uctievajúci modly - líši sa to v niečom od uctievania pohanských Bohov, kôli údajným výhodám, ktoré poskytovali?

Líši sa očkovanie od obetovania Molochovi?