DOPIS ČESKÉMU PREMIÉROVI

09.07.2018 18:25

Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi, Vládě ČR a oběma komorám Parlamentu ČR.

K rozeslání a k modlitbám

 

Pane premiére Andreji Babiši,

Vládo ČR, Poslanecká sněmovno ČR a Senáte ČR!

 

Proslýchá se, že v tomto volebním období hodláte změnit znění zákona o rodině, respektive znění zákona o manželství tak, aby manželství mohli uzavírat i osoby stejného pohlaví.
Vzhledem k tomu, že naše společnost je převážně ateistická a ztrácí povědomí o Božích řádech zaznamenaných jasně formulovaným a srozumitelným Božím slovem, dovoluji si Vám zopakovat základní fakt:
Manželství není lidská instituce, aby ji lidé mohli svévolně měnit. Manželství stanovil Bůh Stvořitel, který stvořil člověka ke Svému obrazu jako muže a ženu a tomuto svazku požehnal ( doslova příkazem ) “Ploďte se a množte se a naplňte zemi....”( Bible, kniha   Genesis 2. Kapitola, 27.-28.   verš a mnoho dalších odkazů ve Starém i Novém zákoně )
Manželství  jako pevný svazek muže a ženy vzniklo daleko dřív než kterékoliv království, stát a dokonce i církev. Pokud se Vy, vrcholní představitelé České republiky, postavíte proti tomuto základnímu lidskému uspořádání, stavíte se přímo proti Bohu - Stvořiteli nebe i země. A to je velmi nebezpečný postoj, bez ohledu na to, jestli v Boha věříte nebo ne. Je psáno: “ Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.” (List Galatským 6, 7)
Pokud svévolně zrušíte Boží řád, zákonitě musíte sklidit neřád. A my všichni s Vámi.

V zájmu Vás samých, Vašich rodin, ale i nás, Vašich voličů a nevoličů, Vás naléhavě žádám: USTUPTE OD TOHOTO BLÁZNIVÉHO NÁPADU A SMIŘTE SE S BOHEM, DOKUD JE ČAS.
                                                                                  

 

Děkuji

Marie Frydrychová

křesťanská spisovatelka, 06.07.2018 08:33