Dr. ARKADIJ PETROV: POTREBUJETE PRACOVAŤ, UČIŤ SA, DOSAHOVAŤ POZNANIE

16.09.2023 12:26

"Od teraz sme obdarení Svätým Duchom a poznaním. Budú s vami, dokiaľ neprebehne tretia udalosť. Pomerujte silu, ktorá vám bola daná, a zodpovednosť, ktorú ste prijali za ľudí a Zem ako celok," slávnostne hovorí Stvoriteľ, akoby to, čo sa teraz deje, malo globálny, nám ešte nejasný význam, ktorý chce intonáciou predom zdôrazniť. 

"Ste obdarení vedením a schopnosťami pre pozemských ľudí neobvyklými. Silou svojej mysle dokážete vyliečiť najťažšie choroby, poznať udalosti predom a vidieť, kde je dobro a kde zlo. Choďte a povedzte ľuďom pravdu, ako som vám ju odhalil. A nech vás sily neopustia a vaša hlava bude jasná. Učte sa všetkému, čo sa nachádza v mojom Kráľovstve. Od tejto chvíle sú vám otvorené všetky brány. Žehnám vám, choďte."

Otočil sa. Igor za Ním volá: 
"Otče, môžeme ísť s Tebou?" Stvoriteľ sa zastavil, otočil sa, sklonil sa k nám zo svojej nepredstaviteľnej výšky: 
"Idete so mnou stále moje deti, a Ja som s vami. Ničoho sa nebojte, Moja ochrana je stále nad vami. Potrebujete pracovať, učiť sa, dosahovať poznanie. Choďte. A Kristus a Svätý Duch vás ochraňuje tiež." cit. Dr. Arkadij Petrov, z knihy STVORENIE SVETA 1:
 

Biblik.sk

biblik.sk/clanky

Ďakujeme za vašu podporu nakupovaním na Biblik.sk a ďakujeme i za akýkoľvek príspevok na náš účet, i za dobr. príspevky za bezplatné sťahovanie Thank you for your support, thank you for shopping at Biblik.sk and thank you  for your donations:
IBAN Biblik.sk
SK8583300000002101425963
Swift / BIC: FIOZSKBA

Ďakujeme, Thank you. Biblik.sk

Červená vlajka, Vlajka víťazstva, NAŠA VLAJKA:

https://www.biblik.sk/vlajka-vitazstva/

_____________________________________________________________________

NA OBRANU PRED FAŠISTAMI SA MUSÍME VŠETCI SLOVANIA ZJEDNOTIŤ POD JEDNOU VLAJKOU, napríklad pravá ruská červená vlajka, pod ktorou aj mnohí Slováci bojovali proti fašistom a pod touto červenou slovanskou vlajkou je fašizmus navždy porazený a tejto vlajky sa fašisti boja:

VLAJKA VÍŤAZSTVA / THE FLAG OF VICTORY

https://www.biblik.sk/products/vlajka-vitazstva/

NECH ŽIJE PUTIN, NECH ŽIJE RUSKO!

VIVAT VLADIMIR PUTIN, VIVAT RUSSIA!