Dr. CHARLES HOFFE: TIETO VAKCÍNY SPÔSOBUJÚ TRVALÉ POŠKODENIE, KAŽDOU ĎALŠOU VAKCÍNOU SA ZVYŠUJE POŠKODENIE CIEV / Dr. CHARLES HOFFE: ACCORDING TO D-DIMER TESTS 62% OF VAXED PEOPLE HAVE THE EVIDENCE OF CLOTTING, THESE SHOTS ARE CAUSING PERMANENT DAMAGE