Dr. Eduard TOMÁŠ: 4 překážky na Cestě Poznání

03.03.2019 15:35

Dr. Eduard Tomáš  (25.11.1908 - 26.5.2002 - )

"Udržujte mysl bez hnutí - žádné myšlenky, žádny hněv, žádná přání - ponechte věci jít svým vlastním chodem. Potom všechny Univerzální zákony proniknou Vámi skrz-naskrz, Vaše reakce na jevy oslábnou a Vy dosáhnete Osvícení. To je krásna cesta." Dr. Eduard Tomáš

"Keep your mind without any movement - no imaginations, no anger, no wishes - keep all things running by it's own movement. Afterwards, all Universal laws will flow inside you without any obstacles, your reactions to outer events will mute and you can reach The Enlightment. That's so beautiful way! Dr. Eduard Tomas, lecture Four obstacles on The Way of Knowledge

- Prednášku Dr. Eduarda Tomáša nájdete tu

heslo: edotomas

na rozbalenie môžete použiť program winrar