Dr. EDUARD TOMÁŠ: CESTAMI SEBEPOZNÁNÍ

02.08.2019 19:14

"Neovládaná myseľ je zlodejom šťastia."

-   -   -

Dr. Eduard Tomáš 

(25.11.1908 - 26.5.2002 - )

"Není trvalého štěstí v žadném predmětu světa. V žádné druhé osobě a v žádné jiné věci. Je v Bohu, v absolutním já jsem. V našem vlastním duchovním srdci. V království nebeském, které je v nás. Proto nemůžeme štěstí nikdy nalézt mimo sebe, jen ve svém vlastním nitru. Buďme skromní, mysleme hluboce a čistě a žijme podle toho, abychom získali základy metafyzické a morální kvalifikace. Vězme však, že samy tyto kvality nás ještě nepřivedou k poznání. Poznání musí být hledáno tam, kde je, v duchovním srdci. Proto je třeba začít pracovat. Jen naše vlastní pilná práce na duchovní cestě spolu s milostí boží nás povede k pravdě." Dr. Eduard Tomáš

Kniha CESTAMI SEBEPOZNÁNÍ

youtube:
ulozto: