Dr. EDUARD TOMÁŠ: GENERÁLNA PODMIENKA PRE HĽADAČOV PRAVDY

29.03.2018 18:56

1.) AK HĽADÁŠ PRAVDU, ŽI PRAVDU.

2.) NIKDY NESTRAŤ ANI MINÚTU SVOJHO  ŽIVOTA NA NIEČO, ČO NENI PRAVDA "JA"

3.) V KAŽDOM SÚSTREDENÍ BUĎ CITOVO ODDANÝ PRAVDE JA, INAK JU SKORO STRATÍŠ Z DOHĽADU

4.) AK BY SA MYŠLIENKY ZVONKU PREDSA LEN OBJAVILI, PÝTAJ SA DOVNÚTRA: "KOMU SA OBJAVILI?"

5.) PAMÄTAJ, ŽE VŠETKO ČO HĽADÁŠ, JE TRVALÉ A STÁLE A NIE JE TO OD TEBA NIKDY ODDELENÉ

 

Dr. Eduard Tomáš, český mystik, duchovný učiteľ, spisovateľ, autor úžasného diela MILAREPA, 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTE POZNÁNÍ, PÄMĚTI MYSTIKA a ďalších. Paměti mystika nájdete aj na youtube. 

Dr. EDUARD TOMÁŠ vystupuje aj v zaujímavom dokumente PO STOPÁCH HLEDAČŮ PRAVDY