Dr. EUGENE MALLOWE: COLD FUSION AND BEYOND / Dr. EUGENE MALLOWE - STUDENÁ FÚZIA A ĎALŠIE (SK, ENG)

16.07.2018 12:12

"Dnes vieme s istotou, že Studená fúzia (nízkoenergetické nukleárne reakcie) sú skutočnosťou." "We know for a fact today, that Cold Fusion (low energy nuclear reactions) are real." Eugene Mallowe

Eugene Mallowe (1947-2004), vedec, ktorého pre pravdu demonštratívne zavraždili v dome jeho rodičov, v ktorom vyrastal. Video obsahuje aj slovenské prekladové titulky:

E ugene Mallowe  (1947-2004), scientist that was killed for truth:

Cold Fusion and Beyond - Dr. Eugene Mallove: