Dr. JAMES TOUR: JESUS IS THE SON OF GOD / Dr. JAMES TOUR: PÁN JEŽIŠ JE SYN BOŽÍ

02.12.2018 13:26

Dr. James Tour: "Jesus is the Son of God!" Dr. James Tour: "Pán Ježiš je Syn Boží!"

"My cousins were shocked: How could you do that? You are jewish!" "Moji bratranci boli šokovaní: Ako si to mohol urobiť? Veď si predsa žid!

"In judaism, we never really talked about sin, I don’t remember ever talking about sin in my home." "V judaizme sme v skutočnosti nikdy nehovorili o hriechu, nespomínam si, že sme u nás doma vôbec niekedy spomínali slovo hriech."

"We jews knows this better than anyone else: without the shedding of blood there is no forgiveness of sin." "My židia to vieme lepšie než ktokoľvek iný: bez preliatia krvi neexistuje žiadne odpustenie hriechu."

Jewish scientist (James Tour) makes the greatest Jewish discovery!!

Židovský vedec Dr. James Tour a jeho najväčší objav zvlášť pre židov:

https://www.youtube.com/watch?v=QNGLZvtRoiU