Dr. Jozef Vodný: Ako si predĺžiť život

24.10.2018 16:03

Väčšina moderných ochorení ako sú rakovina, diabetes alebo srcovo cievne ochorenia majú základ v nesprávnom zložení potravy. Ako na to Vám vo svojej prednáške prezradí Dr. Vodný. Jednou z dôležitých vecí, aby nám po skonzumovaní potravy nestúpol cukor. Viac informácií o tom ako to zistiť, nájdete tu: https://www.ezopress.sk/2016/01/diadri... Glukometer, ktorý zároveň meria ketóny: https://www.ezoshop.sk/index.php?rout...

Dr. Jozef Vodný: Ako si predĺžiť život

https://www.youtube.com/watch?v=1ZqZd1o5k2I