Dr. Raymond Moody Je jedna vec pri umieraní, ktorá lekárov opakovane udivuje

15.10.2021 18:02

Dr. Raymond Moody:

Je jedna vec pri umieraní, ktorá lekárov opakovane udivuje:

https://www.youtube.com/watch?v=AhygdYndwUE

ďakujeme / thanks to: cestyksobe.cz