Druhá reakcia na pokračujúcu provax kampaň Potockej na Postoji (AKTUALIZÁCIA 2x)

30.11.2019 12:04

hlavnespravy.sk

"Ideologické opakovanie verejne známych tvrdení, ktorými sa chce podporiť povinné očkovanie v SR (Kalavskej novela) dosahuje v niektorých médiách doslova extázu. A. Potocká medzitým urobila ďalší manipulatívny článok v ktorom dostala priestor jedna z provax celebrít.

V  súvislosti s novelou zákona, ktorú predložila ministerka Kalavská (vydávanie potvrdenia o zdravotnom stave detí) zaujímavo vyznieva vyjadrenie SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) v medzirezortnom pripomienkovom konaní o cynickom návrhu zákona, ktorým sa okrem iného navrhuje zákaz prijímania detí do predškolských zariadení ak nie sú očkované, v ktorom sa konštatuje: „(…) Zdôvodnenie: Lekár VLDD, ktorý uvedené potvrdenie (poznámka autora: o imunite) vydáva, sa v žiadnom prípade nemôže vyjadriť k stavu imunity. Vyjadriť k stavu imunity sa môže len lekár špecialista – imunológ po dôkladnom vyšetrení imunitného profilu aj laboratórne. Keďže sa lekár vyjadruje len k tomu, či dieťa bolo očkované, ochorenie prekonalo, alebo má kontraindikáciu k očkovaniu, nemôžeme potvrdenie nazvať potvrdením o stave imunity (…)“.

Z toho logicky vyplýva záver, že členovia vedeckej spoločnosti priznávajú, že očkujúci lekár nevie nič o stave imunity dieťaťa, ktoré ide očkovať, bez dôkladného vyšetrenia dieťaťa špecialistom, a nevie to ani po očkovaní, čo mnohí biomedicínski odborníci a nekritickí propagátori povinného očkovania na Postoji arogantne a nevedecky ignorujú, pričom cenzurujú nežiaduce názory." Viac tu: https://www.hlavnespravy.sk/druha-reakcia-pokracujucu-provax-kampan-potockej-postoji/1971813

Top koment:

Výskyt autizmu v USA...

A niektorí majú tú drzosť tvrdiť, že autizmus je geneticky podmienená porucha...

Darwin by sa asi dosť divil, pretože podľa tejto interpretácie by musel byť autizmus mimoriadna zdravotná výhoda umožňujúca autistickým ľuďom zanechať výrazne viac potomstva, než ostatní "zdraví" ľudia a preto by sa autistický gén masívne šíril v populácii. Keď si vezmeme do úvahy, že väčšina autistických detí si nikdy nedokáže založiť rodinu ani postarať sa o svoje deti, tak na danej úvahe niečo nesedí...

-  -  -

hlavnespravy.sk

AKUALIZÁCIA 1x: Poznámka Biblik: Ak sa snažíme jednou špinou upratať druhú - a každá vakcína to je bezpochyby špina - je to veľmi obmedzený spôsob uvažovania. Bohužiaľ, dnes sú naučení takto uvažovať aj vedci a lekári. Ak by sa teraz z lietadiel začali rozprašovať baktérie a vírusy, (príp. priamo určitým % kontaminovaných vakcín) okamžite sa zvýši chorobnosť, a jediné, čo by navrhli jednostranne uvažujúci odborníci by bolo užívanie liekov a očkovanie. Vôbec by sa nikto nezaoberal, kde sa tie choroby zobrali a prečo. To je ako keby niekde prasklo odpadové potrubie, ľuďom by bolo zle, zvracali by, chorľaveli, umierali, a namiesto opravy potrubia by sa tu začali na popud odbornikov dookola stavať stále lepšie a lepšie hrádze. Dočasu by to mohlo fungovať, ale niekde by nám to začalo pretekať aj tak. Muselo by sa stále viac očkovať, stále viac by sa musela dezinfikovať voda a užívať stále viac liekov.

Teda čo sme dokázali očkovaním? Vymeniť kiahne za totálne zlyhanie imunity (AIDS), banálne detské ochorenia sme vymenili za plné psychiatrie a nejaký mumps a osýpky, ktoré deti prekonávali bez vážnejších následkov tu zrazu máme rakovinu, cukrovku, poruchy správania, alergie, nízke IQ a pomaly strácame pre naschvál zažmúrené oči schopnosť sa rozmnožovať. Princíp očkovania ako taký je odjakživa chorý a zvrátený. Do našich detí sa vpratávajú geneticky modifikované vírusy (takmer všetky vakcíny sú dnes GMO) a zase tu máme okrem detských chorôb ešte aj ďalšie, oveľa vážnejšie problémy. Takto viac nie je možné uvažovať ak chceme prežiť, o potrebe celostného myslenia sa píše aj v knihe Dr. EMILA PÁLEŠA - ČO JE POKROK? Skutočná revolúcia a skutočný pokrok je pochopenie určitých súvislostí, spojenie vedy a náboženstva, do pekla vedie jednostranná slepá viera aj jednostranné dôvodenie odbornosťou a rozumom. Chorobám vakcíny nezabránili, prinajlepšom zásluha očkovania ako takého je iba odklad za vysokú cenu. Podobne ako s antidepresívami, načas odložíme depresiu, ale o chvíľu tu máme niečo podobné zas + k tomu o pár rokov pribudne aj závislosť na antidepresívach! Život zase nie je tak dlhý, aby sme si mohli takéto odbočenia do slepej uličky dovoliť.

Teda ako predchádzať chorobám a problémom? Pochopením súvislostí čo je to človek, čo je to choroba, skúmaním a pochopením Duchovných zákonov, prispôsobiť sa Im a nastaviť podľa Nich fungovanie spoločnosti. Nie naopak! Nie z vedy učiniť modlu, to je klaňanie sa rozumu a určitá snaha prispôsobiť si svet podľa našich predstáv, vidíme, kam to vedie. Jednoducho si viac nemôžeme dovoliť duchovný svet a duchovné súvislosti ignorovať!

Príklady ignorácie: Bolieva ho hlava, dáva si tabletku; má depresiu, zájde k psychiatrovi po antidepresíva; necíti sa šťastný, začne húliť trávu; bojí sa choroby, ide sa dať zaočkovať... Ľudí nezaujíma kde sa stala chyba, odkiaľ problém povstáva a prečo. Až keď to niekde praskne, čo je výstražná kontrolka, chcú len rýchle zaplátať dieru a ísť si ďalej po svojom. Vypnúť varovný signál a pokračovať v jazde - kam to vedie? Vôbec sa nezaujímajú, ako nájsť harmóniu s Bohom, ako sa včleniť do Zákonov, v Ktorých sa zachvieva náš vesmír. A preto toľko problémov a utrpenia - stručne povedané pre náš hriech - preto, že niečo nám uniká (hebr. hriech=mieriť vedľa) Ako civilizácia by sme museli priznať, že sme niekde urobili chybu, miesto snahy o návrat späť k Bohu sa snažíme pomocou technológií čoraz viac ovládať Boha, a prispôsobiť si vesmír a svet našim túžbam a momentálnym potrebám, vytratilo sa strategické uvažovanie a plánovanie, čo je predzvesť apokalypsy. Nie je možné beztrestne uprednostniť momentálnu túžbu či potrebu bez ohľadu na celkové dopady. Západný svet sa preorientoval na rast - ten tu máme neustále, a vymkol sa nám spod kontroly, spolu s rastom ekonomiky a hojnosti prišli tzv. civilizačné ochorenia a hlavne rast nádorov. Stálo to za to? Aký je to potom rast, keď padneme z prízemia do suterénu a upratovanie nás vyjde veľmi draho? To žiadni odborníci nevedeli, nevideli, alebo len nechceli uznať pôsobenie Duchovných zákonov?

AKTUALIZÁCIA 2: Pán Ježiš Kristus vysvetľuje podstatu týchto Zákonov, čo znamená BYŤ. A dnes sa odborníci sústreďujú v príp. očkovania napr. iba na to, ako zabrániť chorobám, nie ako prežiť, teda BYŤ (zdraví, šťastní) Orientujú sa von, na to čo je lacnejšie, či očkovať alebo neočkovať, berúc do úvahy všetky ostatné faktory ako ľudské, ako keby jednotlivec a jeho slobodná vôľa vôbec nehrala rolu - veď vraj teraz, keď máme problém, musia všetci ustúpiť ich odbornosti a dať prednosť vedeckým "faktom" o kolektívnej imunite. Skôr ako by priznali: "Mýlili sme sa, prepáčte, niečo dôležité nám uniklo, očkovanie nie je tá správna cesta, je čas s tým skončiť, v konečnom dôsledku to nič nerieši." Bez náznaku citu snažia sa chladne rozumom do krvi obhájiť rúcajúci sa model uvažovania.

Dom na skale a dom na piesku.

"Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci." záver Kázne na Vrchu, Matúš 7:24-29