DUCHOVNÁ LENIVOSŤ MÔŽE BYŤ SMRTEĽNE NEBEZPEČNÁ

01.12.2020 16:23

"Potom za štvrtej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori. A učeníci vidiac ho chodiť po mori zľakli sa a vraveli, že je to nejaká obluda, a skríkli od strachu. Ale Ježiš hneď prehovoril k nim a povedal: Dúfajte, ja som, nebojte sa! A Peter mu odpovedal a riekol: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. A on povedal: Poď! A Peter sostúpiac s lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi. Ale hľadiac na silný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a povedal: Pane, zachráň ma! A Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: Človeče malej viery, prečo si pochyboval?" Matúš 14:25-31

-   -   -

1.) HĽADIEŤ NA PÁNA

- Akonáhle Peter nehľadel na Pána Ježiša, tak sa topil! Takto podobne je to aj v našom živote. Podstatné je nežiť v strachu. Ak sa držíš Pána, to obstojí.

2.) VIERA, NÁDEJ, LÁSKA

3.) BOH OTVÁRA UM - pred Duchom Pána Ježiša Krista sa trasú démoni, podľa Biblie sa zdá, že Pán Ježiš Kristus bol celkovo prvý človek, Ktorý otvorene demonštroval svoju moc nad démonmi. Ľudia sa veľmi báli, najskôr to, že nejaký človek má takú moc, ešte nikdy nechyrovali (Mat 8:34, Mar 5:17)

Boh má na nás úplne iné  kritériá  ako len byť dobrí a slušní. Boh chce od nás, aby sme boli úplne dokonalí! [1.Pet 1:15]

Je mnoho dobrých a slušných vedcov, ktorí po opustení tela môžu byť úplní duchovní mrzáci! Tu na Zemi sú prví, po opustení tela môžu byť poslední z tých, ktorí sa v novom svete, do ktorého sa po smrti rodíme zorientujú. (prví-poslení v. Mat 20:16) Ak na sebe ľudia duchovne nepracovali, neskúmali seba a nechali sa pohltiť len materiálnym svetom, prácou, výskumom, atď. môže sa to podľa istého subj. zážitku blízkeho smrti rovnať v druhom svete ochrnutiu a hluchosleposti. Nikdy sa tu niektorí, hoci navonok úspešní a vážení ľudia či vedci nezaoberali takou prácou na sebe, ktorá smeruje k Bohu. K nejakému skutočnému objavu, k niečomu skutočne užitočnému pre ľudské duše, nielen pre telo sa nedopracovali, ale tu na Zemi ich pre ich vedomosti, ktoré celkovo cenu ani príliš nemajú, uctievajú ako bohov. Zopár šťastnejším vedcom to dôjde popri ich výskume, že je tu niečo, čo je veľmi dôležité "počuť" a "vidieť" a vedieť aj pochopiť a povedať ľuďom, ak to sami pochopia a žijú "TO", to sú potom praví vedci. Žit "TO". V porovnaní s "TO" sú zrnko piesku všetky vedomosti. (napr. kniha Biológia presvedčenia - Bruce Lipton tu)

Človek na Zemi má usilovať predovšetkým o duchovný vzostup. Niektorí ľudia hovoria, že existuje určitý jazyk, ktorým sa Boh každému prihovára. (V.M. Zaznobin) Tí bdelejší si všímajú tie veľmi jemné a nežné znamenia.

4.) ZBROJ BOŽIA (Duchovná výzbroj Efezským 6. kapitola)

Je ľahké byť kľudný a múdry, keď viete, že sa niekde odohráva boj. Akonáhle sa však ocitnete na bojovom poli, kde okolo vás lietajú granáty a svištia guľky, skoro každý je tým najskôr akoby paralyzovaný... Neviem, či sa na to peklo, ktoré mnohí prežívajú už tu na Zemi dá zvyknúť. Kým sme tu, ostáva však stále NÁDEJ! Kto si zachová bdelosť a odolá tým zvieravým pazúrom strachu, má podstatne lepšie šance na prežitie. Možno sami chceme byť skúsenými vojakmi, možno preto sme si niektorí vyrobili toľko trápenia, a možno preto, že sme boli len takí hlúpi a naivní... Božia láska je zrejme iná, ako sme si Ju predstavovali a častokrát tomu, čo sa v našom živote deje celkom nerozumieme. Ak ste v nedeľu 29.11. príp. v pondelok 30.11.2020 zažívali návaly smútku, hnevu alebo vám pred očami išla celá minulosť, neboli ste jediní. Ruský vedec ak. Jurij Marcinišin tvrdí, že sa jedná o nespracované udalosti v rode, my sme však presvedčení, že to tiež určite súvisí z rozprašovaním chemtrails. Obrana je zvýšiť si duchovnú úroveň, bdelosť a sila ducha - ja sa tomuto nepoddám. Niekedy útoky temných foriem začínajú chladom, môže byť cítiť niekedy náhly chlad na tele a niekedy náhle ochladenie aj v miestnosti. Ak sa toto deje, zbystrite, BDEJTE a hľadajte pomoc (najprv v sebe ale aj u duchovných ľudí a priateľov, ktorým dôverujete)  Celkovo sa snažte zosilnieť. Máme každý deň živým pohybom ducha smerovať k Dokonalosti. To neznamená úsilie o nejaký primitívny raj, Pán Ježiš Kristus tej najvyššej dokonalosti, ktorú môže ľudský duch dosiahnuť hovorí Kráľovstvo nebeské. Bez milosti Božej, teda bez milosti a zásahu Najvyššieho Boha na vašej duchovnej ceste len vlastná iniciatíva nepomôže, aj keď zo začiatku je potrebná. Neskôr záleží viac na tom, čo prestávate robiť, než na tom, čo robíte. Sväté knihy hovoria o pokore a sebaodovzdávaní - Biblia rôzne boje a útrapy človeka a návody ako z toho von popisuje v ŽALMOCH. S vierou a so silou čerpanou od Boha sme sa mnohí zachránili a Dávid porazil nepriateľov. Ale Dávidovo modlitebné úsilie a koncentrácia na modlitbe je podľa mňa určitý stupeň lásky a meditatívnej praxe, Dávid je tak sebaodovzdaný Bohu, že je vlastne v meditácii stále, možno preto nemusel meditovať, Biblia sa o tom nezmieňuje. Podstatné je neskĺznuť do hlúposti a lenivosti takej, že Boh veci urobí za vás! Takto niektorí niekedy Bibliu a kresťanstvo chápu, že Boh bude za nich robiť veci a nepýtajú si silu a múdrosť, ako (a či vôbec) to urobiť sami, len sa modlia a modlia. Sila a múdrosť je u Boha a ak sú naše zámery čisté a zhodné s tým, čo chce Boh, tú silu aj múdrosť vlastne vždy dostávame. Nejako to samo vyplynie potom ak vytrváme, ako by "Boh bojoval za nás!" Myslím si však, že určitá kontrola mysle a určitý kontakt s Bohom prostredníctvom sústredenia alebo meditácie je potrebný. Neviem o lepšom spôsobe kontroly myšlienok ako o sústredení sa na jeden bod (jednobodová koncentrácia na čierny bod, alebo sústredenie sa na dych, alebo obrátenie pozornosti za myšlienky). Každý nech si nájde vlastnú cestu, u mňa prerušenie namáhavej koncentračnej meditatívnej praxe bolo obrovskou chybou! Myslel som si, že keďže už mám Toho Ježiša, nemusím toľko makať, tak som to vtedy pochopil. Učil som sa od staršieho človeka. Ale ten človek, ktorý už mal železné zvyky a bol niekde pevne ukotvený, už nemusel meditovať, bol oveľa starší a oveľa skúsenejší, úplne sebaodovzdaný a to čo si mohol dovoliť on, som si nemohol dovoliť ja.

Poznať sám seba, svoje možnosti, schopnosti a nájsť svoj stred, harmóniu. Tak ako trénujeme telo, je podľa mňa potrebný aj tréning mysle, nejakou meditatívnou praxou (meditácia iba pre psych. zdravých ľudí, žiadne drogy, alkohol ani lieky, alkoholici, huliči a užívajúci antidepresíva kôli bezpečnosti radšej nemeditovať, najskôr očistiť sa od hrubých závislostí, vyliečte sa a buďte zdraví a šťastní)

Sú mnísi, ktorí myslia pri modlitbe na sex a pri sexe na modlitbu. Ide o to, aby sme robili v danej chvíli to, čo treba a plne sa sústredili, alebo si to vychutnali, aby aj tam a všade vládol duch. Pri jedení jesť, pri športe športovať, v práci pracovať atď. Mladí slobodní chalani sa pýtajú, čo majú robiť bez priateľky. Ak sa nedokážu zdržať, poradil som niektorému naplánovať napr. na konkrétny deň v týždni a nakoľko to majú plánované pre to, aby telo dalo pokoj, potom si niet čo vyčítať. Základ je mať svoje telo aj myseľ pod kontrolou tak, aby neovládali človeka, ale aby človek ovládal ich. Úplná sex. zdržanlivosť nie je pre každého, ale treba upustiť od fantázií a rozlišovať, či sa jedná o potrebu zdravého tela. Takisto treba úplne zo svojho života vyškrtnúť všetky filmy s tvrdou aj ľahkou erotikou. Spojenie v mysli je tiež spojenie, nespájať sa s vydatými ani s prostitútkami, ani v myšlienkach, najlepšie nemyslieť v tomto na nikoho konkrétneho. (nikdy neviete, čo z toho vyrastie a hlúpymi myšlienkami na toho človeka k tomu môžete prispieť, teda nečistá myšlienka na kohokoľvek jemu aj vám môže ublížiť, môžete aj takto človeka negatívne ovplyvňovať, čo môže mať vplyv napr. aj na jeho ďalšie životné rozhodnutia, a čo sejeme, to mnohonásobne žneme) Úplná zdržanlivosť a transformácia sex. sily do niečo vyššieho je ideál, v súčasnom preerotizovanom svete v praxi realizovateľný skôr pre majstrov než pre bežných mužov. (po štyridsiatke dnes už aj tak bývajú mnohí muži tí majstri:-) Nechcem tu tie najlepšie mienené rady pre konkrétnych ľudí vyhlasovať za sväté, hľadal som niečo, čo je v praxi použiteľné a bohužiaľ úplná zdržanlivosť u dnešných mužov pred 40. to nie je! Po 40. roku života to už mnohí dokážu ľahko, ak chcú, a niektorí (už bohužiaľ) aj keď nechcú. Každý nech sám robí to, čo skutočne prospieva. Hriech je aj podráždenosť a nespokojnosť následkom buď prehnaného alebo nedostatočného uspokojovania pohlavného pudu. Ak už niekto musí, nech sám uzná, či je lepšie vybrať si menšie zlo, alebo za cenu urputných bojov sa snažiť o transformáciu sex. energie na niečo vyššie, čo ináč nie je bez rizika a môže to tiež skončiť aj v liečebnom ústave. Potom, voľba menšieho zla sa javí nie ako hriech, ale ako správne rozhodnutie. Hľadať a nachádzať to, čo je skutočne správne a či sa dá niečo zlepšiť, zdokonaliť, to by mal robiť každý sám. Ak sa dá niečo zlepšiť, tak hľadať, opatrne a vytrvale hľadať a skúšať čo vo svojom živote a ako to zlepšiť, a nie ako žobrák robiť dookola to isté a len žobrať o odpustenie. Prirodzené pre muža je mať ženu a prirodzené pre ženu je mať muža. Myslím si, že k tomu by mali byť vedení aj bežní ľudia aj všetci farári. Partnerské spolužitie by mohli v škole vyučovať skúsení dlhoroční manželia. Sú kvalifikovaní.

Ak by bolo na sexualite niečo hriešne alebo nečisté, Boh by ju do človeka nevložil. Podľa Abd-ru-shina, ktorý tvrdí, že Božie zákony sú železne vpísané do stvorenia a nepripúšťajú žiadnu odchýlku, na pozemské počatie je treba vždy pozemské plodenie! Ak by bolo niečo na plodení nečisté, potom by sa na každé materstvo nahliadalo ako na špinavé.

5.) POHYB A SPRÁVNY VÝDAJ ENERGIE - človek, ktorý zanedbáva svoj duchovný pokrok, riskuje život. Vyhýbajte sa akémukoľvek ustrnutiu, ale aj prílišnej či prehnanej aktivite. Cíťte Boha v srdci, žite aj vnútorný život a tento kontakt (alebo už snaha oň) je energia. Potom je človek schopný postaviť sa zlu. Vhodné mať aspoň jedného človeka na spoločnú modlitbu. Hľadajte Boha, hľadajte v čom sa vo svojom živote môžete zlepšiť, ako celkovo po všetkých stránkach sa o seba starať tak, že môžete "rozkvitnúť" (tomu predcháza okopávanie, sadenie, pletie buriny, starostlivosť, bdelosť, láskavá pozornosť, a na dobrú úrodu aj schopnosti, zručnosti, skúsenosti - nečakajte, že Boh to urobí za vás! My skôr máme hľadať ako pomôcť Bohu s Jeho úrodou, pretože, všetko svedčí o tom, že sa blíži žatva (Matúš 13:36-43)

-   -   -

"V skutočnosti nás ohrozujú naše myšlienky,

naslouchat sami v sobě." Vít Syrový